Tin tức chung - Chỉ số CCHC
 
Hiện nay, việc đánh giá nền hành chính của một địa phương, đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp, đánh giá năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh của một tỉnh…đều đã được các Bộ, ngành Trung ương hoặc các tổ chức quốc tế lượng hóa bởi các chỉ số như: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX… Tất cả các chỉ số này đều mang tính khách quan, khoa học, sát thực tế, kịp thời và bao quát được hầu hết những lĩnh vực quản lý nhà nước.
 
Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1113/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh, gồm 09 chỉ số thành phần: Gia nhập thị trường (sở, ban, ngành tỉnh không có). Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất (sở, ban, ngành tỉnh không có). Tính minh bạch. Chi phí thời gian. Chi phí không chính thức. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh. Cạnh tranh bình đẳng. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ theo thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện Dương Minh ChâuNewBộ phận Một cửaThông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ theo thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện Dương Minh Châu/PublishingImages/2022-05/dac669c9fc8115df4c90_Key_16052022083551.jfif
Căn cứ Công văn số 421/VPĐKĐĐCN ngày 09/5/2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Dương Minh Châu về việc tiếp nhận và trả kết quả tại Một cửa của UBND huyện Dương Minh Châu
5/16/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng Hành động vì môi trườngMôi trườngHưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng Hành động vì môi trường/PublishingImages/2022-05/tinmoitruongdung1152022_Key_14052022122833.jpg
Bộ TN&MT vừa gửi công văn số 2472 /BTNMT-TTTT đến các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường.
5/14/2022 1:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Dịch vụ công tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCHướng dẫn đăng ký tài khoản Dịch vụ công tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/HUONG%20DAN%20CONG%20DICH%20VU%20CONG%20TINH_CO%20TIENG/Preview%20Images/snapshot.png
Video hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Dịch vụ công của tỉnh Tây Ninh
5/11/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán qua Dịch vụ công tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCHướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán qua Dịch vụ công tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/nophoso/Preview%20Images/snapshot.png
Video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán qua Dịch vụ công tỉnh Tây Ninh
5/11/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Hiệu quả của việc thí điểm chuyển giao giải quyết thủ tục đất đai từ thành phố về tỉnhBộ phận Một cửaHiệu quả của việc thí điểm chuyển giao giải quyết thủ tục đất đai từ thành phố về tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, đầu năm 2020, Tây Ninh thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, môi trường được thực hiện tại Bộ phận Một cửa thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).
4/1/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030Chuyển đổi sốChương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030/PublishingImages/2022-05/phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-1_Key_13052022161029.jpg
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 417/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).
3/13/2022 5:00 PMNoĐã ban hành
Chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên và môi trườngChuyển đổi sốChuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên và môi trường/PublishingImages/2022-05/2322022 Anh 6_Key_13052022155221.jpg
Thời gian qua, ngành TN&MT đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.
2/24/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
UBND tỉnh Tây Ninh: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022Kế hoạch CCHCUBND tỉnh Tây Ninh: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh có Quyết định 3506/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
1/11/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trườngChuyển đổi sốThành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường/PublishingImages/2022-05/1111_Key_13052022153818.jpg
Ngày 28 tháng 12 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số: 2601/QĐ-BTNMT về việc Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.
1/1/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Ngành TN&MT tăng tốc chuyển đổi sốChuyển đổi sốNgành TN&MT tăng tốc chuyển đổi số/PublishingImages/2022-05/anh-bai-nguyen-thuy_Key_13052022154614.jpg
Bắt nhịp xu hướng số, hướng tới xây dựng nền hành chính điện tử, ngành TN&MT đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.
1/1/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Đề án “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025”Chỉ số CCHCĐề án “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hiện nay, việc đánh giá nền hành chính của một địa phương, đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp, đánh giá năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh của một tỉnh…đều đã được các Bộ, ngành Trung ương hoặc các tổ chức quốc tế lượng hóa bởi các chỉ số như: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX… Tất cả các chỉ số này đều mang tính khách quan, khoa học, sát thực tế, kịp thời và bao quát được hầu hết những lĩnh vực quản lý nhà nước.
7/12/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Kết quả bước đầu trong thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đaiChuyển đổi sốKết quả bước đầu trong thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai/PublishingImages/2022-05/banner_Key_13052022084809.png
5/13/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây NinhChỉ số CCHCUBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1113/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh, gồm 09 chỉ số thành phần: Gia nhập thị trường (sở, ban, ngành tỉnh không có). Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất (sở, ban, ngành tỉnh không có). Tính minh bạch. Chi phí thời gian. Chi phí không chính thức. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh. Cạnh tranh bình đẳng. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý.
5/11/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tiêu chí mời gọi đầu tư dự án Trung tâm thương mại Dịch vụ Khách sạn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhThông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất; Tin tức sự kiệnTinNguyễn Văn HoàngTiêu chí mời gọi đầu tư dự án Trung tâm thương mại Dịch vụ Khách sạn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/9/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhThông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất; Tin tức sự kiệnTinNguyễn Văn HoàngTiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/9/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2022Tin tức sự kiệnTinTrịnh Đình CảnhĐại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2022https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/DSCF5744.JPG
​Chiều ngày 17/3/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức Đại hội hội viên Hội Cựu chiến binh Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ II (nhiệm kỳ 2017 – 2022).
3/21/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường  nhiệm kỳ 2017 – 2019Tin tức sự kiệnTinĐỗ Thanh PhướcĐại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường  nhiệm kỳ 2017 – 2019https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/DSCF5710.JPG
Vừa qua, Đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2019
3/21/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khoá XII Tin tức sự kiệnTinHà Minh PhụngQuán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khoá XII https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/IMG_1345.jpg
Ngày 13.3.2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị để quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khoá XII).
3/20/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đấtTin tức sự kiệnTinHà Minh PhụngBổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đấthttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/ThuVienAnh/IMG_1208-crop.jpg
​Kể từ ngày 01/02/2017 ông Nguyễn Văn Hoàng Trưởng phòng Hành chánh - Tổng hợp giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất theo Quyết định số 452/QĐ-STNMT ngày 25/01/2017. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.
2/10/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngTin tức sự kiệnTinHà Minh PhụngBổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườnghttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/trao%20qd.jpg
Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 bà Nguyễn Thị Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Châu, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 19 tháng 01 năm 2017


1/24/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Tỉnh uỷ Tây Ninh: Công bố quyết định điều động và luân chuyển Bí thư Huyện ủy Tân ChâuTin tức sự kiệnTinTỉnh uỷ Tây Ninh: Công bố quyết định điều động và luân chuyển Bí thư Huyện ủy Tân Châuhttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/cong%20bo_JPG.jpg
Sáng 16.1, tại Huyện ủy Tân Châu, Tỉnh uỷ Tây Ninh đã công bố quyết định điều động, luân chuyển Bí thư Huyện uỷ Tân Châu.
1/20/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Hội nghị tổng kết công tác QLNN ngành tài nguyên và môi trường năm 2016; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017Tin tức sự kiệnTinHà Minh PhụngHội nghị tổng kết công tác QLNN ngành tài nguyên và môi trường năm 2016; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/2017_0111_03525000.jpg
Chiều ngày 10/1/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QLNN ngành tài nguyên và môi trường năm 2016; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

1/12/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017Tin tức sự kiệnTinHà Minh PhụngHội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017/PublishingImages/2017-01/DSCF5331_Key_12012017071828.JPG
Sáng ngày 10/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.


1/12/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2016 TinTổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2016 /PublishingImages/2016-11/DSC_6372_Key_23112016075054.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 3236/KH-UBND ngày 03/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2016;  Kế hoạch số 5862/KH-STNMT ngày 27/10/2016 của Sở Tài nguyên và môi trường về Tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2016. Ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại Khách sạn Đông Phương, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2016
11/23/2016 8:00 AMNoĐã ban hành
Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, đợt 2 năm 2016Môi trườngTinKhai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, đợt 2 năm 2016/PublishingImages/2016-10/image 4_Key_26102016095942.JPG
10/26/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quí IV năm 2016Tin tức sự kiệnBài viếtHội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quí IV năm 2016https://sotnmt.tayninh.gov.vn/PublishingImages/DSCF4628.JPG
Chiều ngày 26/9/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết ngành tài nguyên và môi trường 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quí IV năm 2016.
9/29/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III và 09 tháng đầu năm 2016Cải cách hành chínhTinBáo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III và 09 tháng đầu năm 2016http://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/%E1%BA%A3nh%20%C4%91%C4%83ng%20tin/_w/logo_jpg.jpg
Thực hiện Kế hoạch số: 475/KH-STNMT ngày 27/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về cải cách hành chính năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố báo cáo về tình hình thực hiện công tác CCHC Quý III và 09 tháng đầu năm 2016
9/21/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016Môi trườngTinTổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016/PublishingImages/2016-09/clip_image002_Key_14092016064611.jpg
Ngày 05/9/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3807/BTNMT-TCMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2016. Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng.
9/12/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II và 06 tháng đầu năm 2016Cải cách hành chínhTinBáo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II và 06 tháng đầu năm 2016http://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/%E1%BA%A3nh%20%C4%91%C4%83ng%20tin/_w/logo_jpg.jpg
9/1/2016 2:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị triển khai quy định bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhMôi trườngTinHội nghị triển khai quy định bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2016-07/hinh hoi nghi_Key_29072016144251.JPG
Ngày 28/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai quy định bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh​. Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và sự có mặt hơn 100 doanh nghiệp đại diện cho ngành chế biến mì, cao su, mía đường và đại diện các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
7/29/2016 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next