Tin tức chung
Thứ 2, Ngày 08/09/2014, 07:35
UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/09/2014
Trong những năm gần đây, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cơ bản đã đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân có đất bị thu hồi; Kết quả đạt được như trên là sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất.

 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại việc thắc mắc, khiếu nại của người dân, mà nguyên nhân chủ yếu là do UBND các huyện, thành phố thực hiện thủ tục, quy trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  chưa chặt chẽ. Để chấn chỉnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2156/UBND-KTTC chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số việc như sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đối với các dự án đã triển khai chi trả tiền bồi thường: Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khiếu nại của người dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án chuẩn bị triển khai: Thực hiện đầy đủ theo quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Điều 66, Điều 67, Điều 69, Điều 70, Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 28 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Việc xác định giá bồi thường đất phải đảm bảo phương pháp định giá đất quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các văn bản có liên quan; Áp dụng các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác đối thoại với người có đất bị thu hồi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết cho hợp tình, hợp lý, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện dẫn đến tình trạng khiếu nại của nhân dân, những nội dung nào thuộc thẩm quyền nhưng chưa rõ về chính sách thì xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế để người dân hiễu rõ và thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tăng cường kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện, thành phố để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để áp dụng chính sách đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các văn bản mới và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố những vướng mắc về chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các huyện, thành phố, đặc biệt là quy trình thực hiện, phương pháp xác định giá bồi thường đất và cơ sở pháp lý khi áp dụng các chính sách hỗ trợ.

Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá bồi thường đất, các chính sách hỗ trợ hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải đảm bảo đúng quy định; Khi thẩm định, trình UBND tỉnh phải kiểm tra chặt chẽ về hồ sơ, quy trình thực hiện của UBND các huyện, thành phố; Ngoài việc củng cố các hồ sơ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có báo cáo thẩm định như đã thực hiện từ trước đến nay với các nội dung:

Các bước đã thực hiện của Tổ chức làm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (chỉ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt khi Tổ chức làm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện đủ các thủ tục, trình tự  theo đúng quy định).

Tổng hợp ý kiến của các sở, ngành liên quan về giá bồi thường đất hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra việc điều tra giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xác định khu vực, vị trí, loại đất của Tổ chức làm công tác bồi thường).

Kết quả lấy ý kiến dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: số lượng ý kiến đồng ý; số lượng ý kiến không đồng ý; số lượng có ý kiến khác; kết quả đối thoại với trường hợp còn ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hướng giải quyết đối với các trường hợp đã tổ chức đối thoại nhưng vẫn không đồng ý về về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thì Sở Tài nguyên và Môi trường cùng huyện, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức đối thoại lần 2 để giải thích và xem xét, điều chỉnh (nếu có) trước khi trình UBND tỉnh.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục thuế nâng cao tinh thần trách nhiệm khi phối hợp thẩm định giá bồi thường về đất hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo tayninh.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   151
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức chung