Tin tức chung
Thứ 2, Ngày 04/01/2016, 15:40
Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2016
Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2015, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành nhằm thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.


      Mục tiêu nghị quyết là tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình đột phá, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh thúc đẩu kinh tế tăng trưởng. Tăng cường huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới. Phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế.

      Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính với trọng tâm là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao các tiêu chí về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các địa phương giáp biên giới của nước láng giềng.

      Theo Nghị quyết, các chỉ tiêu về môi trường như: tỷ lệ hộ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100% và ở nông thôn là 97,6%; tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm cây cao su) đạt 37,4 %. Trong đó, tỷ lệ che phủ rừng (đã loại trừ cây cao su) đạt 16,2%; tỷ lệ các cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu chế xuất xử lý chất thải rắn, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 100%; tỷ lệ đô thị xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn đạt 100%, nước thải đạt 20%; tỷ lệ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng  đạt 100%.

      Cụ thể, quản lý tài nguyên và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Tăng cường quản lý sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, nhất là quản lý chặt chẽ các dự án, công trình có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý việc quản lý, sử dụng đất đã giao cho các dự án, các đơn vị, doanh nghiệp để bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả. Giải quyết những vấn đề tồn động liên quan đến đất đai. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Tây Ninh.

      Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoán sản; rà soát, điều chỉnh quy hoạch thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Khoán sản. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Toàn văn Nghị quyết số 02-NQ/TU được đăng tải Tải về tại đây.
 

Thanh Phước

Lượt người xem:  Views:   624
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức chung