Tin tức chung
Thứ 3, Ngày 26/11/2013, 08:05
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/11/2013

     Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2012/QH12 ngày 17/11/2010;

     Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ;

     Căn cứ Nghị Quyết số 27/2013/NQ - HĐND ngày 29/08/2013 của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn từ 2013 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

     Theo Quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định về việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản sau 30 ngày thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản.

     Căn cứ thông báo số 2645/STNMT ngày 21/10/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản. Đến nay, vị trí ấp Lộc Trị, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh chỉ có DNTN An Ngọc để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

     Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo công khai đơn vị được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan của Sở Tài nguyên và Môi trường để các đơn vị được biết.

     Chi tiết thông báo Tải về tại đây.

Lượt người xem:  Views:   237
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức chung