Tin tức chung
Thứ 4, Ngày 31/12/2014, 09:20
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành Tài nguyên và Môi truờng tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/12/2014
Theo Tờ trình số 3173/TTr-STP ngày 26/11/2014 của Sở Tư pháp và Tờ trình số 4216/TTr-STNMT ngày 26/11/2014 của Sở Tài nguyên và Môi truờng về việc trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố, công khai Bộ TTHC của ngành Tài nguyên và Môi truờng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi truờng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Ngày 03 tháng 12 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 2760/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ của ngành Tài nguyên và Môi truờng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi truờng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-UBND, tổng số Bộ TTHC của ngành Tài nguyên và Môi truờng đề nghị công bố, công khai bổ sung mới lần này là 88 TTHC (Trong đó: Cấp tỉnh là 63 TTHC, cấp huyện là 24 TTHC, cấp xã là 01 TTHC). Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi truờng cũng đã kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai hủy bỏ 94 TTHC của ngành Tài nguyên và Môi truờng thực hiện trên địa bàn tỉnh không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn.  và niêm yết công khai tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định.

Việc thuờng xuyên ban hành Quyết định công bố nêu trên cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh trong việc thống kê, công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh; tạo sự công khai, minh bạch, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trong quá trình tìm hiểu và thực hiện TTHC./.

Theo tayninh.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   320
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức chung