Tin tức chung
Thứ 4, Ngày 20/03/2013, 14:35
Bộ TN&MT triển khai Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/03/2013
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT, ngày 13/3, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 4/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT thay thế Nghị định số 25/2008/NĐ-CP. Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thứ trưởng Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển; Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai; Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc; cùng đại diện Ban Tổ chức TƯ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại Hội nghị

 

    Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, Nghị định 21/2013 là kết quả trên cơ sở thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng trong đó, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của Bộ là một Bộ “đa ngành, đa lĩnh vực” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm kỳ Chính phủ khóa 13, cơ bản giải quyết chồng chéo, giao thoa về nhiệm vụ giữa Bộ với các Bộ, ngành có liên quan, phân cấp nhiệm vụ giữa Bộ với các cấp chính quyền địa phương, phân định rõ hoạt động quản lý Nhà nước với các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công.

 

     Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, so với Nghị định số 25/2008/NĐ-CP thì Nghị định mới có một số điểm mới như: Về vị trí chức năng Nghị định đã bổ sung thêm chức năng quản lý Nhà nước về biến đổi khí hậuVề nhiệm vụ quyền hạn thì đối với lĩnh vực đất đai: Các nhiệm vụ quy định trong Nghị định tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò của Bộ trong quản lý Nhà nước về đất đai. Phân định rõ nhiệm vụ của Bộ với Bộ Tài chính trong nhiệm vụ định giá đất, trong đó Bộ sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành, điều chỉnh khung giá các loại đất, nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể, Bộ hướng dẫn thẩm định giá đất.

 

      Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông trong phạm vi cả nước, Nghị định đã cụ thể hóa nhiệm vụ của Bộ về lập quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; lập kế hoạch phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước…

      Về lĩnh vực khoáng sản, nhiều nhiệm vụ quản lý Nhà nước được sửa đổi, bổ sung và quy định mới đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên khoáng sản chặt chẽ hơn, phân định rõ trách nhiệm của Bộ với các Bộ, ngành và địa phương, như: Khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; khu vực có khoáng sản độc hại; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

      Đối với lĩnh vực môi trường, Nghị định đã làm rõ và phân định trách nhiệm của Bộ trong quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại,bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học, sức khỏe môi trường, quản lý chất lượng môi trường nước, quản lý chất lượng môi trường không khí và phát thải hóa chất tại đô thị, lưu vực sông, vùng kinh tế trọng điểm, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu sản xuất dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, cơ sở y tế, làng nghề và khu dân cư nông thôn.

      Để triển khai Nghị định số 21/2013/NĐ-CP, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang yêu cầu các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung cụ thể, như: Các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được quy định trong Nghị định trên, trong đó, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao phụ trách; tiếp tục hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các đơn vị quản lý Nhà nước lĩnh vực chuyên ngành; xây dựng, trình Bộ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị theo hướng dẫn, bảo đảm thời gian và tiến độ.

       Đối với các Vụ chức năng cần sớm hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức, trong đó thành lập các phòng chuyên môn, phân định rõ cơ chế chỉ đạo, điều hành theo mô hình phòng trong Vụ và chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Vụ với các chuyên viên; Đối với các Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ cần rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ các nhiệm vụ quản lý Nhà nước còn chồng chéo, giao thoa, đề xuất phương án phân công nhiệm vụ hợp lý, bảo đảm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời cũng tránh xáo trộn, thay đổi lớn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị…

      Theo đó, thời hạn trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ trước ngày 15/4/2013. Thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trước ngày 29/4/ 2013.

Toàn cảnh hội nghị 

Bộ tài nguyên và môi trường

Lượt người xem:  Views:   133
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức chung