Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh tại Châu Thành Thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Ngày 10 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn hướng thực hiện, đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm năm 2017.
Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải lại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 1 năm 2011 về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính để các đơn vị nghiên cứu thực hiện.
Ngày 11 tháng 9 năm 2017, Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tổ chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 
​Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2376/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, nội dung kế hoạch cụ thể như sau:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2850/VP-KTN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư. Nội dung: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ các Nghị định, Thông tư trên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định”.
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Báo cáo không số phát hành, không ngày tháng năm của Công ty TNHH Mai Anh – Kim Anh về quá trình thực hiện dự án khu phố thương mại Thị trấn Trảng Bàng. Ngày 09/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng ...
Chiều ngày 1 tháng 9 năm 2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Tây Ninh đã diễn ra buổi trao Quyết định điều động cán bộ cho Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng Kinh tế đất và Ông Nguyễn Văn Bẵng - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.
Thực hiện Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 1916/QĐ-UBND), Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc sau:
​Ngày 01/9/2017, tại Khách sạn Sunrise, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2017.
Căn cứ Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 4 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Căn cứ quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển ...