Tin chuyên ngành - Đất đai
 
Bộ TN&MT đề xuất hoàn thiện quy định về các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất (Điều 15, Nghị định 43) tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
 
Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Bộ TN&MT đang đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 72, Nghị định 43 về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở.
 
Bộ TN&MT đang đề xuất bổ sung quy định về thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Bảng đề nghị nghiệm thu ngày 25/01/2022 của Công ty TNHH Tân Ngọc Lực về việc đề nghị kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của 09 căn nhà tại dự án Khu nhà ở thương mại Đất Vàng (Golden Land) tại phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ ...
 
Thực hiện Công văn số 659/VP-TH ngày 27/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Quyết định quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề ...
 
​Việc nghiên cứu ủy quyền phân cấp cho cấp tỉnh trong chuyển đổi đất lúa để xây dựng cụm công nghiệp là bởi thực tế chuyển đổi hiện nay thường kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và kêu gọi đầu tư.Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trên cơ sở kết quả sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các địa phương, tới đây, Bộ này sẽ nghiên cứu, ...
 
Thực hiện Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phi Long tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu với diện tích 109456 m2 đất tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được UBND tỉnh Tây Ninh cho thuê đất tại Quyết định số 516/QĐ-CT ngày 24/11/2003 để xây dựng kho ngoại quan.Văn phòng Đăng ký đất đai ...
 
Thực hiện các Quyết định số: 3733/QĐ-UBND, 3734/QĐ-UBND, 3735/QĐ-UBND, 3736/QĐ-UBND, 3737/QĐ-UBND, 3738/QĐ-UBND, 3739/QĐ-UBND, 3740/QĐ-UBND, 3741/QĐ-UBND, 3742/QĐ-UBND, 3743/QĐ-UBND, 3744/QĐ-UBND, 3745/QĐ-UBND, 3746/QĐ-UBND, 3747/QĐ-UBND, 3748/QĐ-UBND, 3749/QĐ-UBND, 3750/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và phê duyệt Kế hoạch sử dụng ...
 
​Ngày 31/12/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.KE HOACH SU DUNG DAT.rar
 
​Ngày 30/12/2021 UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt quy hoach sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninhquy haoch su dung dat 2022.rar
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Quy định rõ các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tưĐất đaiQuy định rõ các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư/PublishingImages/2022-05/luatdatdai_Key_16052022101221.jpg
Bộ TN&MT đề xuất hoàn thiện quy định về các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất (Điều 15, Nghị định 43) tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
5/13/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thực hiện Nhiệm vụ Kế hoạch Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh năm 2021Số liệu quan trắcQUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thực hiện Nhiệm vụ Kế hoạch Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh năm 2021/PublishingImages/2022-05/cauthala_Key_16052022094318.png
Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã có Quyết Định Số: 8663/QĐ-STNMT Về việc phê duyệt kết quả thực hiện Nhiệm vụ Kế hoạch Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh năm 2021
5/12/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tổng quan trắc của năm 2021Số liệu quan trắcBáo cáo tổng quan trắc của năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021.
5/11/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Sửa đổi Luật Khoáng sảnTài nguyên - Khoáng sảnSửa đổi Luật Khoáng sản/PublishingImages/2022-05/luatkhoangsany_Key_16052022092713.jpg
Bộ TN&MT đang lấy ý kiến góp ý dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi). Dự kiến Luật sẽ được Quốc hội khoá XV thảo luận vào quý IV năm 2023 và thông qua vào quý I năm 2024.
5/9/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Sửa đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận trong các dự án phát triển nhà ởĐất đaiSửa đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận trong các dự án phát triển nhà ở/PublishingImages/2022-05/luat-dat-dai-moi-nhat-2022_Key_09052022094721.jpg
Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Bộ TN&MT đang đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 72, Nghị định 43 về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở.
5/9/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Bổ sung quy định về thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tưĐất đaiBổ sung quy định về thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư/PublishingImages/2022-05/_w/luat-dat-dai-moi-nhat-2022_Key_09052022094721_jpg.jpg
Bộ TN&MT đang đề xuất bổ sung quy định về thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
5/9/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tổng vận hành trạm quan trắc của năm 2021Số liệu quan trắcBáo cáo tổng vận hành trạm quan trắc của năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2022 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở Khu nhà ở thương mại Đất Vàng (Golden Land) của Công ty TNHH Tân Ngọc LựcĐất đaiTinThông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở Khu nhà ở thương mại Đất Vàng (Golden Land) của Công ty TNHH Tân Ngọc Lực/PublishingImages/2022-04/images_Key_27042022103935.png
4/27/2022 11:00 AMYesĐã ban hành
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn 2022Tài nguyên nướcHưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn 2022/PublishingImages/2022-05/11-tuan-le-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-02_Key_16052022084712.jpg
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay diễn ra từ ngày 29/4 đến 6/5 với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”.
4/26/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Ý kiến tham vấn về Dự án “Giảng đường Diệu Nghĩa” Môi trườngÝ kiến tham vấn về Dự án “Giảng đường Diệu Nghĩa” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/15/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công hoặc giao, cho thuê Đất đaiLấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công hoặc giao, cho thuê /PublishingImages/2022-04/images (22)_Key_14042022103734.jpg
4/14/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định sữa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trườngMôi trườngQuyết định sữa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường/PublishingImages/2022-04/images (28)_Key_14042022102508.jpg
4/8/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Bộ TN-MT sẽ xem xét, đề xuất ủy quyền cấp tỉnh chuyển đổi đất lúaĐất đaiTinBộ TN-MT sẽ xem xét, đề xuất ủy quyền cấp tỉnh chuyển đổi đất lúa/PublishingImages/2022-03/dat-dai-vietnamnet (1)_Key_03032022085229.jpg
3/3/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch quan trắc chất lượng nước mặt hồ Dầu Tiếng năm 2022Số liệu quan trắcTinKế hoạch quan trắc chất lượng nước mặt hồ Dầu Tiếng năm 2022/PublishingImages/2022-02/danh gia tac dong moi truong_Key_22022022153419.jpg
2/22/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sảnTài nguyên - Khoáng sảnTinThông báo về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/9/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Về việc thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN T00827QSDĐ do UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty TNHH Đầu tư Phi Long nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Phi Long ngày 10/3/2004Đất đaiTHÔNG BÁO Về việc thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN T00827QSDĐ do UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty TNHH Đầu tư Phi Long nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Phi Long ngày 10/3/2004/PublishingImages/2022-01/images_Key_10012022073225.png
1/31/2022 8:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phốĐất đaiTinTriển khai quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/27/2022 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Đất đaiTinQuyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2022 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt quy hoach sử dụng đất giai đoạn 2021-2030Đất đaiTinQuyết định phê duyệt quy hoach sử dụng đất giai đoạn 2021-2030/PublishingImages/2022-01/thong tin quy hoach_Key_24052019095947_Key_20012022112835.jpg
1/20/2022 12:00 PMYesĐã ban hành
Thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường,  xử lý ô nhiễm mùi hôi phát sinh từ Nhà máy sản xuất, chế biến cao su trên địa bàn tỉnh Môi trườngThực hiện biện pháp bảo vệ môi trường,  xử lý ô nhiễm mùi hôi phát sinh từ Nhà máy sản xuất, chế biến cao su trên địa bàn tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/24/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Vạn Lợi TN tại ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhTài nguyên - Khoáng sảnThông báo về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Vạn Lợi TN tại ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/24/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Các chủ đất đã cơ bản khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất nông nghiệpĐất đaiCác chủ đất đã cơ bản khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất nông nghiệp/PublishingImages/2021-12/xlyphanlo1_Key_21122021081112.jpg
12/21/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Kiểm tra, rà soát xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quy định, tách thửa tác động trái pháp luật làm thay đổi hiện trạng sử dụng đấtĐất đaiTinKiểm tra, rà soát xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quy định, tách thửa tác động trái pháp luật làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất/PublishingImages/2021-12/ktradat_Key_21122021081518.jpg
12/21/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây NinhĐất đaiTriển khai quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh/PublishingImages/2021-12/thong tin quy hoach_Key_24052019095947_Key_16122021073553.jpg
12/16/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sảnTài nguyên - Khoáng sảnThông báo về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản/PublishingImages/2021-12/images_Key_15122021072745.png
12/15/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
V/v kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với thải công nghiệpMôi trườngV/v kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với thải công nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Quết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trườngBáo chí - Xuất bảnQuết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường/PublishingImages/2021-12/tải xuống_Key_07122021072940.jpg
12/7/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Doanh nghiệp tư nhân Phước Long tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhTài nguyên - Khoáng sảnTinTHÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Doanh nghiệp tư nhân Phước Long tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV KTKS Cát Thủy tại ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhTài nguyên - Khoáng sảnTin THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV KTKS Cát Thủy tại ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2022 (Đợt 2)Số liệu quan trắcTinThông báo tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2022 (Đợt 2)/PublishingImages/2021-11/hinh-anh-tuyen-dung-dep-chuyen-nghiep-an-tuong_Key_26112021142749.jpg
11/26/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next