Tin chuyên ngành
 
Ngày 10 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn hướng thực hiện, đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm năm 2017.
 
​Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1552/KH-UBND về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020, nội dung cụ thể Kế hoạch như sau:  I. MỤC ĐÍCH       Quản lý, thu gom và xử lý triệt để rác sinh hoạt phát sinh ở nông thôn, chấm dứt tình trạng vứt rác, đổ rác bừa bãi ...
 
​Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2349/KH-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nội dung chi tiết Kế hoạch như sau:I. MỤC ĐÍCH           Quản lý và xử lý triệt để chất thải y tế phát sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% cơ sở y tế ...
 
​Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơnSáng ngày 22/9/2017 tại huyện Gò Dầu, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Gò Dầu và các Sở, ban ngành có liên quan tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017. Tại buổi lễ, Ông Trần Văn Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh ...
 
​Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2376/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, nội dung kế hoạch cụ thể như sau:
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2850/VP-KTN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư. Nội dung: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ các Nghị định, Thông tư trên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định”.
 
Thực hiện Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 1916/QĐ-UBND), Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc sau:
 
​Ngày 01/9/2017, tại Khách sạn Sunrise, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2017.
 
Căn cứ Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 4 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Căn cứ quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để có cơ sở trình UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:
 
Vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã phát đi cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya) đến các Sở ban ngành trong tỉnh tại văn bản số 468/STTTT-CNTT ngày 4/7/2017.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng thực hiện, đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức Hội nghị tập huấn hướng thực hiện, đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm /PublishingImages/2017-10/IMG_8040_Key_11102017072543.JPG
Ngày 10 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn hướng thực hiện, đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm năm 2017.
10/11/2017 7:00 AMYesĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 Môi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây NinhMôi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức Lễ phát động cấp tỉnh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017/PublishingImages/2017-09/IMG_7798_Key_22092017082625.JPG
9/22/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 Môi trườngTinTrần Phước HùngKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2376/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, nội dung kế hoạch cụ thể như sau:
9/8/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện  các Nghị định, Thông tưĐất đaiTinTô Quốc DũngTriển khai thực hiện  các Nghị định, Thông tư/PublishingImages/2017-09/NDTT_Key_07092017110456.jpg
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2850/VP-KTN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư. Nội dung: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ các Nghị định, Thông tư trên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định”.
9/7/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai Quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnhĐất đaiTinTô Quốc DũngTriển khai Quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh/PublishingImages/2017-09/tkqd_Key_06092017073236.jpg
Thực hiện Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 1916/QĐ-UBND), Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc sau:
9/6/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Tổ chức Hội nghị hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2017Môi trườngTinTổ chức Hội nghị hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2017/PublishingImages/2017-09/IMG_3415_Key_05092017141102.JPG
​Ngày 01/9/2017, tại Khách sạn Sunrise, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2017.
9/5/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐất đaiTinTô Quốc DũngGóp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2017-08/Du thao_Key_21082017144740.jpg
Căn cứ Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 4 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Để có cơ sở trình UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:
8/21/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya).Công nghệ thông tinTinCảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya)./PublishingImages/2017-08/petya-580x335_Key_18082017154813.png
Vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã phát đi cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya) đến các Sở ban ngành trong tỉnh tại văn bản số 468/STTTT-CNTT ngày 4/7/2017.
8/15/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Ban hành Hướng dẫn số 3907/HD-STNMT ngày 27/7/2017 về Thực hiện đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2; 17.3 và 17.5 thuộc tiêu chí 17 đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 Môi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Hướng dẫn số 3907/HD-STNMT ngày 27/7/2017 về Thực hiện đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2; 17.3 và 17.5 thuộc tiêu chí 17 đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/8/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng  và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của  Công ty Cổ phần Phú ThịnhĐất đaiTinTô Quốc DũngKết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng  và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của  Công ty Cổ phần Phú Thịnh/PublishingImages/2017-07/TB_Key_31072017103008.jpg
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 15/CV-PT ngày 26/6/2017 của Công ty Cổ phần Phú Thịnh về việc đề nghị kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và công trình xây dựng nhà ở Khu dân cư Phú Thịnh.
Ngày 17/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Công ty Cổ phần Phú Thịnh (kèm theo Biên bản).
7/31/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Tham gia Chương trình truyền thông xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh quốc gia năm 2017Môi trườngTinTrần Phước HùngTham gia Chương trình truyền thông xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh quốc gia năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/24/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai thực hiện Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017Đất đaiTinTô Quốc DũngTriển khai thực hiện Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017/PublishingImages/2017-07/1496_Key_21072017134603.jpg
Thực hiện Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. (Kèm theo Kế hoạch)
7/21/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu/khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2017Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu/khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/16/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Cảnh báo biến thể mới của virus mã hóa dữ liệu tống tiền WannaCryCông nghệ thông tinTinĐàm Hải ĐăngCảnh báo biến thể mới của virus mã hóa dữ liệu tống tiền WannaCry/PublishingImages/2017-08/wannacry_Key_18082017153756.jpg
Với Virus mã hoá dữ liệu tống tiền trước đây khi người dùng mở file đính kèm mới bị kích hoạt thì giờ đây chỉ cần 1 máy bị nhiễm trong mạng nó sẽ tự quét và lây nhiễm. WannaCry sẽ quét toàn bộ các máy tính trong cùng mạng để tìm kiếm thiết bị chứa lỗ hổng EternalBlue của dịch vụ SMB (trên hệ điều hành Windows). Từ đó, mã độc có thể lây lan vào các máy có lỗ hổng mà không cần người dùng phải thao tác trực tiếp với file đính kèm hay link độc hại.
6/15/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trườngĐất đaiTinTô Quốc DũngTriển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường/PublishingImages/2017-06/TT04a_Key_05062017104648.jpg
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2040/VP-KTN ngày 16/5/2017: "Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ Thông tư trên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định." Trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.
6/5/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2017Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2017/PublishingImages/2017-06/IMG_1374_Key_05062017082238.JPG
6/5/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Phối hợp tổ chức Cuộc thi "Sáng tác ảnh về môi trường"Môi trườngTinTrần Phước HùngPhối hợp tổ chức Cuộc thi "Sáng tác ảnh về môi trường"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TRÊN HỒ DẦU TIẾNGTài nguyên - Khoáng sảnTinHuỳnh Châu Trung HiếuKIỂM TRA VÀ XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TRÊN HỒ DẦU TIẾNGhttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/PublishingImages/IMG_4501.JPG
Rạng sáng ngày 5/2/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an huyện Dương Minh Châu, Công an Hồ Dầu Tiếng tiến hành kiểm tra khu vực đã được cấp phép khai thác khoáng sản thuộc phạm vi hồ Dầu Tiếng.
6/1/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai Quyết định Phê duyệt Phương án sử dụng đất của công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây NinhĐất đaiTinTô Quốc DũngTriển khai Quyết định Phê duyệt Phương án sử dụng đất của công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh/PublishingImages/2017-05/TNXP_Key_31052017093544.jpg
Thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thanh niên xung phong Tây Ninh (gọi tắt là Quyết định số 1029/QĐ-UBND), Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc sau:
5/31/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NInhMôi trườngTinTổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NInh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/25/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng  Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2017 Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng  Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2017 https://sotnmt.tayninh.gov.vn/PublishingImages/2017-05/1_Key_24052017133243.%20Mau_Key_24052017133243.%20Poster%20WED%202017_Key_24052017133243.jpg
5/24/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 (ngày 22 tháng 5 hàng năm)Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 (ngày 22 tháng 5 hàng năm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 (ngày 22 tháng 5 hàng năm), Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 2217/STNMT-CCBVMT ngày 10/5/2017 về việc đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng với những nội dung cụ thể như sau:
5/16/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (lần 2)Đất đaiTinTô Quốc DũngGóp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (lần 2)/PublishingImages/2017-05/DUTHAO_Key_15052017140350.jpg
Ngày 07/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 1647/TTr-STNMT về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ngày 12/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1708/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
5/15/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức Hội thảo "Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn – tiết kiệm năng lượng cho ngành sản xuất tinh bột khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”. Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức Hội thảo "Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn – tiết kiệm năng lượng cho ngành sản xuất tinh bột khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”. /PublishingImages/2017-04/IMG_1268_Key_13042017133806.JPG
5/9/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức Hội thảo “Giới thiệu công nghệ xử lý nước, tái sử dụng nước thải và quan trắc tự động” Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức Hội thảo “Giới thiệu công nghệ xử lý nước, tái sử dụng nước thải và quan trắc tự động” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/9/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2015 của tỉnh Tây NinhĐất đaiTinTô Quốc DũngCông bố công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2015 của tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2017-05/THONGKE_Key_04052017105510.jpg
Thực hiện Quyết định số 455/QĐ-BTNMT ngày 21/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2015 (tính đến ngày 31/12/2015) của tỉnh Tây Ninh như sau:
5/4/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bến CầuĐất đaiTinTô Quốc DũngCông bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bến Cầu/PublishingImages/2017-04/BENCAU_Key_28042017084545.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bến Cầu
4/28/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐất đaiTinTô Quốc DũngGóp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2017-04/DUTHAO_Key_18042017143558.jpg
Ngày 07/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 1647/TTr-STNMT trình UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
4/18/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next