Tin chuyên ngành
 
Ngày 09/3/2018, ​Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Kế hoạch số 1322/KH-STNMT về tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường năm 2018. Một số nội dung chính của kế hoạch như:  I. Mục tiêu:   Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý các cấp và cộng ...
 
Ngày 28/02/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tân Biên; Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Thành.
 
Nhằm khắc phục những hạn chế của hệ thống Văn phòng điện tử cũ,đáp ứng các yêu cầu chuyên môn và công nghệ mới, hệ thống văn phòng điện tử eOffice đã được Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị phát triển phần mềm nâng cấp, bổ sung tính năng mới; đến nay đã hoàn thành phiên bản mới đang triển khai áp dụng.
 
​Ngày 10/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Số: 2725/KH-UBND về việc Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.khbvmt 2018.pdfCCBVMT
 
​Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng;Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ...
 
Ông Văn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị Ngày 31/10/2017, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường,  Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBMTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết "Chương trình phối hợp về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016. Đến dự hội nghị có Ông Trần Văn Chiến, PCT UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo và ...
 
Thực hiện Biên bản họp số 323/BB-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh về việc họp nội dung nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2021 về Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông có giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập Đề án bán đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản cát xây dựng; trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước ngày 30/10/2017.
 
​Hệ thống quan trắc tự độngTây Ninh cũng là tỉnh nằm trong ảnh hưởng chung về biến đổi khí hậu (BĐKH) của cả nước, tình trạng BĐKH đang có những diễn biến phức tạp, với sự gia tăng nhanh nhiệt độ cùng với những thay đổi về phân bố lượng mưa và thời tiết thay đổi thường xuyên đã ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân, về lâu dài những ảnh hưởng này ...
 
1. Tổng quanSông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ Campuchia chảy qua các huyện thuộc tỉnh Tây Ninh như: Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng rồi đổ vài địa phận tỉnh Long An đến ngã ba Bầu Quỳ (Cần Đước-Long An) hợp lưu với sông Vàm Cỏ Tây đổ vào sông Đồng Nai và ra biển Đông qua cửa Soài Rạp. Diện tích tự nhiên của lưu vực là 5.630 km2; tổng chiều dài sông thuộc địa phận tỉnh ...
 
Ngày 22/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 5210/TTr-STNMT trình UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Căn cứ quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2017.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Ban hành Kế hoạch  tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường năm 2018Môi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Kế hoạch  tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
UBND tỉnh phê duyệt kế hoach sử dụng đất 2018 của 2 huyện Tân Biên và Châu ThànhĐất đaiTinHà Minh PhụngUBND tỉnh phê duyệt kế hoach sử dụng đất 2018 của 2 huyện Tân Biên và Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/02/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc  phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tân Biên; Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Thành.
3/13/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice phiên bản mới (eGov)Công nghệ thông tinTinĐàm Hải ĐăngTài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice phiên bản mới (eGov)/PublishingImages/2017-12/Capture_Key_09122017231606.JPG
Nhằm khắc phục những hạn chế của hệ thống Văn phòng điện tử cũ,đáp ứng các yêu cầu chuyên môn và công nghệ mới, hệ thống văn phòng điện tử eOffice đã được Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị phát triển phần mềm nâng cấp, bổ sung tính năng mới; đến nay đã hoàn thành phiên bản mới đang triển khai áp dụng.
12/10/2017 12:00 AMNoĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây NinhMôi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Thành lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trườngBáo chí - Xuất bản; Môi trườngTinTrần Phước HùngThông báo Thành lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức Hội nghị tổng kết “Chương trình phối hợp về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016. Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức Hội nghị tổng kết “Chương trình phối hợp về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016. /PublishingImages/2017-11/hinh hoi nghi_Key_01112017100349.JPG
11/1/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Khảo sát hiện trạng, lập đề án đấu giá quyền khai thác khoáng sảnTài nguyên - Khoáng sảnTinHuỳnh Châu Trung HiếuKhảo sát hiện trạng, lập đề án đấu giá quyền khai thác khoáng sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Biên bản họp số 323/BB-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh về việc họp nội dung nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2021 về Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông có giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập Đề án bán đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản cát xây dựng; trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước ngày 30/10/2017.
10/27/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
CÔNG TÁC XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINHSố liệu quan trắcTinTrương Thị Thúy DiệpCÔNG TÁC XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2017-10/IMG_0886_Key_30102017111748.JPG
10/25/2017 12:00 PMYesĐã ban hành
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ NƯỚC MẶT  6 THÁNG MÙA KHÔSố liệu quan trắcTinTrương Thị Thúy DiệpBÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ NƯỚC MẶT  6 THÁNG MÙA KHÔhttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/PublishingImages/QT%20mua%20kho.JPG
10/18/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2017Đất đaiTinTô Quốc DũngGóp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2017/PublishingImages/2017-10/DT_Key_12102017084929.jpg
Ngày 22/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 5210/TTr-STNMT trình UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2017.
10/12/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng thực hiện, đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức Hội nghị tập huấn hướng thực hiện, đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm /PublishingImages/2017-10/IMG_8040_Key_11102017072543.JPG
Ngày 10 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn hướng thực hiện, đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm năm 2017.
10/11/2017 7:00 AMYesĐã ban hành
Tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên năm 2017Tài nguyên - Khoáng sảnTinHuỳnh Châu Trung HiếuTập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên năm 2017https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/IMG_3410.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 4417/KH-STNMT ngày 18/8/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2017.
9/30/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 Môi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây NinhMôi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức Lễ phát động cấp tỉnh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017/PublishingImages/2017-09/IMG_7798_Key_22092017082625.JPG
9/22/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 Môi trườngTinTrần Phước HùngKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2376/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, nội dung kế hoạch cụ thể như sau:
9/8/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện  các Nghị định, Thông tưĐất đaiTinTô Quốc DũngTriển khai thực hiện  các Nghị định, Thông tư/PublishingImages/2017-09/NDTT_Key_07092017110456.jpg
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2850/VP-KTN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư. Nội dung: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ các Nghị định, Thông tư trên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định”.
9/7/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai Quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnhĐất đaiTinTô Quốc DũngTriển khai Quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh/PublishingImages/2017-09/tkqd_Key_06092017073236.jpg
Thực hiện Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 1916/QĐ-UBND), Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc sau:
9/6/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo nộp tiền cấp quyền tài nguyên nướcTài nguyên nướcTinHuỳnh Châu Trung HiếuThông báo nộp tiền cấp quyền tài nguyên nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/5/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức Hội nghị hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2017Môi trườngTinTổ chức Hội nghị hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2017/PublishingImages/2017-09/IMG_3415_Key_05092017141102.JPG
​Ngày 01/9/2017, tại Khách sạn Sunrise, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2017.
9/5/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐất đaiTinTô Quốc DũngGóp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2017-08/Du thao_Key_21082017144740.jpg
Căn cứ Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 4 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Để có cơ sở trình UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:
8/21/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya).Công nghệ thông tinTinCảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya)./PublishingImages/2017-08/petya-580x335_Key_18082017154813.png
Vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã phát đi cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya) đến các Sở ban ngành trong tỉnh tại văn bản số 468/STTTT-CNTT ngày 4/7/2017.
8/15/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Ban hành Hướng dẫn số 3907/HD-STNMT ngày 27/7/2017 về Thực hiện đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2; 17.3 và 17.5 thuộc tiêu chí 17 đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 Môi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Hướng dẫn số 3907/HD-STNMT ngày 27/7/2017 về Thực hiện đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2; 17.3 và 17.5 thuộc tiêu chí 17 đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/8/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
THÔNG BÁO NỘP KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢNTài nguyên - Khoáng sảnTinHuỳnh Châu Trung HiếuTHÔNG BÁO NỘP KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/3/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng  và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của  Công ty Cổ phần Phú ThịnhĐất đaiTinTô Quốc DũngKết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng  và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của  Công ty Cổ phần Phú Thịnh/PublishingImages/2017-07/TB_Key_31072017103008.jpg
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 15/CV-PT ngày 26/6/2017 của Công ty Cổ phần Phú Thịnh về việc đề nghị kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và công trình xây dựng nhà ở Khu dân cư Phú Thịnh.
Ngày 17/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Công ty Cổ phần Phú Thịnh (kèm theo Biên bản).
7/31/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Tham gia Chương trình truyền thông xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh quốc gia năm 2017Môi trườngTinTrần Phước HùngTham gia Chương trình truyền thông xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh quốc gia năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/24/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai thực hiện Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017Đất đaiTinTô Quốc DũngTriển khai thực hiện Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017/PublishingImages/2017-07/1496_Key_21072017134603.jpg
Thực hiện Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. (Kèm theo Kế hoạch)
7/21/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu/khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2017Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu/khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/16/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Cảnh báo biến thể mới của virus mã hóa dữ liệu tống tiền WannaCryCông nghệ thông tinTinĐàm Hải ĐăngCảnh báo biến thể mới của virus mã hóa dữ liệu tống tiền WannaCry/PublishingImages/2017-08/wannacry_Key_18082017153756.jpg
Với Virus mã hoá dữ liệu tống tiền trước đây khi người dùng mở file đính kèm mới bị kích hoạt thì giờ đây chỉ cần 1 máy bị nhiễm trong mạng nó sẽ tự quét và lây nhiễm. WannaCry sẽ quét toàn bộ các máy tính trong cùng mạng để tìm kiếm thiết bị chứa lỗ hổng EternalBlue của dịch vụ SMB (trên hệ điều hành Windows). Từ đó, mã độc có thể lây lan vào các máy có lỗ hổng mà không cần người dùng phải thao tác trực tiếp với file đính kèm hay link độc hại.
6/15/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trườngĐất đaiTinTô Quốc DũngTriển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường/PublishingImages/2017-06/TT04a_Key_05062017104648.jpg
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2040/VP-KTN ngày 16/5/2017: "Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ Thông tư trên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định." Trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.
6/5/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next