Tin chuyên ngành
 
​Cuộc vận động Sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức và phát động trong khuôn khổ "Tháng hành động vì môi trường" và "Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam". Cuộc vận động được tổ chức nhằm tuyển chọn các ca khúc mới giàu tính nghệ thuật, có nội dung và ý nghĩa sâu sắc, phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ môi ...
 
Ngày 21/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 3510/TB-STNMT về việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Đợt 2 năm 2018
 
BTN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh
 
​Thực hiện Quyết định số 1662/QĐ-VPĐP ngày 04/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch tổ chức "Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Thể lệ "Cuộc thi báo cáo viết về Nông thôn mới gắn ...
 
​Căn cứ công văn số 1315/SNN-VPĐP ngày 28/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kỷ yếu nông thôn mới năm 2018.Để phục vụ công tác biên soạn sách Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới – Kỷ yếu nông thôn mới năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 3191/STNMT-CCBVMT ngày 06/6/2018 đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường các ...
 
Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 (Nguồn ngân sách trung ương), Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
 
Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu phát động tại buổi lễ​Ngày 05/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND Thành phố Tây Ninh và các Sở, ngành có liên quan tổ chức Lễ mít tinh và phát động cấp tỉnh "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018 tại Thành phố Tây Ninh. Đến dự và phát biểu phát động tại buổi lễ có ...
 
​Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1192/KH-UBND về việc tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2018. Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2018 là "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon" nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa.  Nội dung cụ thể của Kế hoạch như ...
 
​        Thực hiện Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (CTNH), ngày 29/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo số 198/BC-STNMT về tình hình quản lý CTNH năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Nội dung báo cáo cụ thể như sau:Tình hình chung về các hoạt động quản lý ...
 
Thủ tướng Chính phủ có công văn số: 602/TTg-CN ngày 10/5/2018 10/5/2018 về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu tài nguyên cát.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Hưởng ứng Cuộc vận động Sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương Môi trườngTinTrần Phước HùngHưởng ứng Cuộc vận động Sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Đợt 2 năm 2018Môi trườngTinTrần Phước HùngTHÔNG BÁO Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Đợt 2 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 3510/TB-STNMT về việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Đợt 2 năm 2018
6/22/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tây NinhBáo chí - Xuất bản; Đất đaiTinĐiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
BTN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh
6/20/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Tham gia hưởng ứng “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020"Môi trườngTinTrần Phước HùngTham gia hưởng ứng “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/12/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Lựa chọn, báo cáo các mô hình hay; cách làm sáng tạo; các tập thể; cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới để xây dựng kỷ yếu nông thôn mới năm 2018Môi trườngTinTrần Phước HùngLựa chọn, báo cáo các mô hình hay; cách làm sáng tạo; các tập thể; cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới để xây dựng kỷ yếu nông thôn mới năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018Môi trườngTinHà Minh PhụngTriển khai kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 (Nguồn ngân sách trung ương), Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
6/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Tổ chức Lễ mít tinh và phát động cấp tỉnh "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức Lễ mít tinh và phát động cấp tỉnh "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/103.JPG
6/5/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2018 Môi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/25/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại năm 2017Môi trườngTinTrần Phước HùngBáo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/25/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cátTài nguyên - Khoáng sảnTinHà Minh PhụngMột số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thủ tướng Chính phủ có công văn số: 602/TTg-CN ngày 10/5/2018 10/5/2018 về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu tài nguyên cát.
5/24/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây ninhTài nguyên - Khoáng sảnTinHà Minh PhụngBan hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây ninh.
5/24/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018Báo chí - Xuất bản; Môi trườngTinHà Minh PhụngHướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/mttg2018.jpg
Nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 vào tối ngày 04/6 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”.
5/8/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức “Giải thưởng Sáng tạo xanh” lần thứ haiMôi trườngTinHà Minh PhụngBộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức “Giải thưởng Sáng tạo xanh” lần thứ haihttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/adv_giai-thuong-sang-tao-xanh_20.jpg
Nhằm khích lệ giới trẻ nghiên cứu, tìm kiếm các mô hình, ý tưởng về bảo vệ tài nguyên và môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh đoàn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức “Giải thưởng Sáng tạo xanh” lần thứ hai trên phạm vi toàn quốc.
5/7/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và kiểm soát việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnhMôi trườngTinHà Minh PhụngNâng cao chất lượng công tác thẩm định và kiểm soát việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Sơ kết 3 năm thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đaiTinHà Minh PhụngSơ kết 3 năm thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai /HoatDongAnh/toan canh hoi nghi so ket vpdk.JPG
Văn phòng Đăng ký đất đai được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2015 theo Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; ngày 20 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hiệu có hiệu lực thi hành tại Điều 5 của Quyết định số 3089/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2014. Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
4/13/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Tập huấn công tác tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đaiĐất đaiTinHà Minh PhụngTập huấn công tác tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đaihttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/DSC00009.JPG
Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đai.
Thời gian tổ chức: lúc 8 giờ ngày 31/03/2018 tại Hội trường Sở TN&MT, với 34 cán bộ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng Đăng ký tỉnh và chi nhánh các huyện, thành phố.
4/6/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành Quý I năm 2018 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trườngBáo chí - Xuất bảnTinHà Minh PhụngCác văn bản quy phạm pháp luật được ban hành Quý I năm 2018 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trườnghttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/van_ban_phap_luat.png
Trong quý I năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 06 văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 01 Thông tư.
3/30/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch  tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường năm 2018Môi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Kế hoạch  tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
UBND tỉnh phê duyệt kế hoach sử dụng đất 2018 của 2 huyện Tân Biên và Châu ThànhĐất đaiTinHà Minh PhụngUBND tỉnh phê duyệt kế hoach sử dụng đất 2018 của 2 huyện Tân Biên và Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/02/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc  phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tân Biên; Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Thành.
3/13/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice phiên bản mới (eGov)Công nghệ thông tinTinĐàm Hải ĐăngTài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice phiên bản mới (eGov)/PublishingImages/2017-12/Capture_Key_09122017231606.JPG
Nhằm khắc phục những hạn chế của hệ thống Văn phòng điện tử cũ,đáp ứng các yêu cầu chuyên môn và công nghệ mới, hệ thống văn phòng điện tử eOffice đã được Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị phát triển phần mềm nâng cấp, bổ sung tính năng mới; đến nay đã hoàn thành phiên bản mới đang triển khai áp dụng.
12/10/2017 12:00 AMNoĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây NinhMôi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Thành lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trườngBáo chí - Xuất bản; Môi trườngTinTrần Phước HùngThông báo Thành lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức Hội nghị tổng kết “Chương trình phối hợp về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016. Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức Hội nghị tổng kết “Chương trình phối hợp về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016. /PublishingImages/2017-11/hinh hoi nghi_Key_01112017100349.JPG
11/1/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Khảo sát hiện trạng, lập đề án đấu giá quyền khai thác khoáng sảnTài nguyên - Khoáng sảnTinHuỳnh Châu Trung HiếuKhảo sát hiện trạng, lập đề án đấu giá quyền khai thác khoáng sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Biên bản họp số 323/BB-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh về việc họp nội dung nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2021 về Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông có giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập Đề án bán đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản cát xây dựng; trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước ngày 30/10/2017.
10/27/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
CÔNG TÁC XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINHSố liệu quan trắcTinTrương Thị Thúy DiệpCÔNG TÁC XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2017-10/IMG_0886_Key_30102017111748.JPG
10/25/2017 12:00 PMYesĐã ban hành
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ NƯỚC MẶT  6 THÁNG MÙA KHÔSố liệu quan trắcTinTrương Thị Thúy DiệpBÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ NƯỚC MẶT  6 THÁNG MÙA KHÔhttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/PublishingImages/QT%20mua%20kho.JPG
10/18/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2017Đất đaiTinTô Quốc DũngGóp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2017/PublishingImages/2017-10/DT_Key_12102017084929.jpg
Ngày 22/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 5210/TTr-STNMT trình UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2017.
10/12/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng thực hiện, đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm Môi trườngTinTrần Phước HùngTổ chức Hội nghị tập huấn hướng thực hiện, đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm /PublishingImages/2017-10/IMG_8040_Key_11102017072543.JPG
Ngày 10 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn hướng thực hiện, đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm năm 2017.
10/11/2017 7:00 AMYesĐã ban hành
Tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên năm 2017Tài nguyên - Khoáng sảnTinHuỳnh Châu Trung HiếuTập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên năm 2017https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/IMG_3410.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 4417/KH-STNMT ngày 18/8/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2017.
9/30/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 Môi trườngTinTrần Phước HùngBan hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next