Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 26/12/2018, 11:00
Tình hình thực hiện công tác quản lý Tài nguyên nước năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/12/2018
Thực hiện Công văn số 2345/TNN-VP ngày 22/10/2018 của Cục Quản lý Tài nguyên nước về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2018. Qua nghiên cứu nội dung, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:

1. Kết quả ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Phụ lục 1 đính kèm).

2. Kết quả thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước: Từ đầu năm 2018 đến nay, cấp tổng cộng 132 giấy phép (gồm 38 giấy phép gia hạn xả nước thải vào nguồn nước, 05 giấy phép thăm dò  nước dưới đất, 36 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, 53 giấy phép gia hạn khai thác, sử dụng nước dưới đất (Phụ lục 2 đính kèm)

3. Công tác quy hoạch tài nguyên nước; điều tra cơ bản tài nguyên nước và các chương trình, dự án, đề án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn:

Hiện tại, Quy hoạch Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 09/UBND-KTN ngày 03/01/2012. Hiện đang trong quá trình xây dựng đề cương dự toán kinh phí lập Quy hoạch.

Sông Vàm cỏ Tây Ninh

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước:

Nhằm hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các huyện, thành phố treo Pano, băng ron tại trung tâm các huyện, thành phố; Phối hợp với  Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh làm phim tài liệu phóng sự phát trên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường năm 2018, đối với hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018 với chủ đề là "Nước với Thiên nhiên" để tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của xã hội về việc xả nước thải và tái sử dụng nước thải, có nội dung treo Băng ron tại trung tâm các huyện, thành phố.

5. Tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước năm 2018:

 Thực hiện Quyết định số 7232/QĐ-STNMT ngày 15/12/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. Tổ chức Thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực trong một cuộc thanh tra, kiểm tra (kết hợp đất đai, môi trường, tài nguyên nước): Triển khai 03 cuộc kiểm tra đột xuất (13 tổ chức);  Nội dung thanh tra, kiểm tra: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật đã phát hiện 08 tổ chức vi phạm với hành vi không thực hiện biện pháp chống thấm, chống tràn ao, hồ, khu vực chứa nước thải trong trường hợp nước thải không chứa thành phần nguy hại; xử lý nước thải vượt quy chuẩn cho phép, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 477.500.000 đồng.

6. Tổng hợp kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn

7. Về phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước

8. Những khó khăn trong công tác quản lý tài nguyên nước:

a. Khó khăn:

- Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và bảo vệ Tài nguyên nước ở địa phương còn thiếu về số lượng và còn yếu về chuyên môn; Trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên nước đến nay còn nhiều thiếu thốn như (bộ xét nghiệm nước nhanh, thước đo mực nước, máy định vị), các trạm quan trắc nước mặt tự động hiện có chưa đáp ứng nhu cầu cho công tác quản lý bảo vệ nguồn nước.

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước và phòng chống tác hại do nước gây ra như: Quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch phân vùng nước thải; quan trắc, giám sát số lượng, chất lượng các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với các nguồn nước nội tỉnh; xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu; quy định mực nước hạ thấp cho phép; khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và một số hướng dẫn theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Kinh phí lớn, ngân sách địa phương có hạn, không cân đối được.

b. Kiến nghị:

Từ các khó khăn trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất các nội dung sau:

- Hằng năm Cục Quản lý Tài nguyên nước cần mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và bảo vệ Tài nguyên nước ở địa phương.

- Hỗ trợ cho địa phương các trang thiết bị kỹ thuật, các trạm quan trắc nước mặt tự động để đảm bảo việc quản lý bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tải về 7023 Về tình hình thực hiện công tác quản lý Tài nguyên nước năm 2018.pdf
Lượt người xem:  Views:   649
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành