Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 31/10/2018, 17:00
Về việc hướng dẫn kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/10/2018 | Huỳnh Châu Trung Hiếu

222222222222222.jpg

Ông Trần Minh Sơn – PGĐ Sở TNMT tỉnh Tây Ninh giải đáp thắc mắc cho tổ chức, cá nhân kê khai tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước


Tính ngày 16/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát các tổ chức thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 239 đơn vị. Trong đó:
+ 37 đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt với tiền cấp quyền tài nguyên nước
+ 31 đơn vị đã thực hiện thủ tục kê khai tiền cấp quyền tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ 171 đơn vị đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước nhưng chưa thực hiện thủ tục kê khai tiền cấp quyền tài nguyên nước theo quy định.
Ngày 24/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường mời các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các đơn vị khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh nhưng chưa kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước đúng theo quy định Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.
Chủ trì phiên họp ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông qua nội dung các văn bản sau:
+ Công văn số 3972/BTNMT-TNN ngày 04/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (đính kèm Công văn).
+ Công văn số 4641/STNMT-PQLTN ngày 30/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước triển khai đến Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh (đính kèm Công văn).
+ Công văn số 1585/TNN-NM ngày 19/7/2018 của Cục Quản lý Tài nguyên nước về việc khẩn trương thực hiện việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ (đính kèm Công văn).
+ Công văn số 3883/BTNMT-TNN ngày 23/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có về việc đôn đốc thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (đính kèm Công văn).
+ Công văn số 4186/VP-KTN ngày 06/8/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, đôn đốc thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền tài nguyên nước (đính kèm Công văn).
+ Công văn số 5024/STNMT-PQLTN ngày 06/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, gửi Cục thuế Tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai (đính kèm Công văn).
+ Công văn số 5852/STNMT-PQLTN ngày 18/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, báo cáo UBND tỉnh (đính kèm Công văn).
Đến dự phiên họp có 58/171 tổ chức, cá nhân có mặt tham dự và 113/171 tổ chức, cá nhân vắng mặt (có phụ lục danh sách tham dự đính kèm). Tại phiên họp các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường giải đáp, và hướng dẫn cụ thể về cách kê khai và nộp tiền cấp quyền tài nguyên nước.
toan canh hoi thao.jpg
Các tổ chức, cá nhân về tham dự buổi hướng dẫn kê khai tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Sau khi bàn bạc, trao đổi và hướng dẫn cụ thể cách kê khai tiền cấp quyền cho các tổ chức, cá nhân, ông Trần Minh Sơn – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:
Các đơn vị khai thác, sử dụng nước thống nhất cam kết thực hiện đăng ký kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ đến ngày 10/11/2018 thực hiện xong. Sau thời hạn này nếu không thực sẽ xử lý nghiêm theo Điều 28, Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước.
Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố phối hợp đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn huyện mình kê khai tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP
Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố thống nhất báo cáo UBND tỉnh cho các đơn vị khai thác, sử dụng nước thực hiện đăng ký kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước thời hạn đến ngày 10/11/2018.
Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Giấy mời số 6007/GM-STNMT ngày 25/10/2018 mời 99 tổ chức, cá nhân chưa kê khai tiền cấp quyền tài nguyên nước để tiến hành hướng dẩn kê khai tiền cấp quyền khai thác nước (lần 2) theo quy định. Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 01/11/2018 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường./.
Tải về File dinh kem.rar

PQLTN

Lượt người xem:  Views:   488
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành