Tin chuyên ngành
Thứ 7, Ngày 30/09/2017, 16:00
Tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/09/2017 | Huỳnh Châu Trung Hiếu
Thực hiện Kế hoạch số 4417/KH-STNMT ngày 18/8/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2017.

IMG_3410.JPG

Ông Nguyễn Như Quỳnh - Phó Cục Trưởng Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam (bìa bên trái) tham gia hội nghị


Ngày 01/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi truờng đã mời Lãnh đạo Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Nam về phối hợp giảng dạy các nội dung và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên năm 2017 cho các cán bộ Sở, các cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh và các cán bộ đang làm công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên tại cơ sơ khai thác, sản xuất và chế biến tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Đến tham dự buổi tập huấn, có ông Nguyễn Như Quỳnh – Phó Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam về tham dự; toàn thể Cán bộ phụ trách công tác quản lý môi trường thuộc các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh: Cán bộ phụ trách quản lý tài nguyên thuộc các Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo chuyên viên làm công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nguyên nước; UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; Lãnh đạo chuyên viên phụ trách địa chính – môi trường – khoáng sản các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên tại cơ sơ khai thác, sản xuất và chế biến tài nguyên trên địa bàn tỉnh (bao gồm tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước
Nội dung văn bản triển khai trong buổi tập huấn là các văn bản quy phạm pháp luật mới được sử dụng trong quá trình tập huấn khoáng sản:
- Nghị định số Tải về 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Một số điều của Luật Khoáng sản; 
- Thông tư số Tải về 45/2016/TT – BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; 
- Thông tư số Tải về 44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.
- Nghị định số Tải về 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính Phủ quy định về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Phòng Tài nguyên

Lượt người xem:  Views:   186
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành