Tin chuyên ngành
Thứ 6, Ngày 08/09/2017, 10:00
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/09/2017 | Trần Phước Hùng
​Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2376/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, nội dung kế hoạch cụ thể như sau:


I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

Tiếp tục quán triệt, triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG:

1. Các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng:

a. Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững"  ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thời gian treo từ ngày 18 – 30 /9/2017.

b. Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016.

c. Xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề môi trường lớn, giải quyết triệt để những điểm nóng về ô nhiễm môi trường của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiêm môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, cộng đồng, người dân tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trưòng, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

d. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường"; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng rừng, trồng cây xanh; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh.

e. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức thông qua các kênh truyền hình, phát thanh, báo chí nhằm tuyên truyền phổ biến tới đông đảo nhân dân tự nguyện tham gia hưởng ứng chương trình. Xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường nhân sự kiện Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

f. Kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chất thải, gây ô nhiễm môi trường.

2. Phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 trên địa bàn tỉnh:

a. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn như các hoạt động trồng rừng, trồng cây xanh đô thị; các hoạt động tái chế, ngày hội sống xanh, các cuộc thi làm sản phẩm tái chế; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến giao thông, trụ sở các cơ quan, trường học.

b. Giao UBND huyện Gò Dầu chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn Tây Ninh và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ mít tinh phát động cấp tỉnh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 tại huyện Gò Dầu với các nội dung sau:

- Tổ chức Lễ phát động và ra quân triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn với sự tham gia của đại diện Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các xã, các doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn huyện.

- Sau buổi lễ, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh tại các khu vực công cộng, đất trống được lựa chọn và các hoạt động bảo vệ môi trường khác theo chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

III. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường phân bổ cho các ngành, địa phương năm 2017.

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Là đơn vị thường trực giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện và phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức và thực hiện kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với UBND huyện Gò Dầu tổ chức lễ mít tinh và ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 theo kịch bản được duyệt. Đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện của các huyện, thành phố và các đơn vị tham gia, báo cáo kết quả với UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền thanh trung ương, địa phương như Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh… xây dựng các phóng sự, tin ngắn, bài viết hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Soạn thảo và cung cấp kịp thời tài liệu tuyên truyền về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 theo chủ đề đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để cung cấp cho các cơ quan truyền thông, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất thiết kế, nội dung tuyên truyền trên các băng rôn, khẩu hiệu treo trên các tuyến phố theo kế hoạch.

Kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Tổ chức Hội nghị tổng kết "Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2016. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về bảo vệ môi trường. Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng các nội dung hoạt động truyền thông nhằm tạo nâng cao nhận thức cộng đồng, các cơ quan đơn vị về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017; thẩm định thiết kế băng rôn, khẩu hiệu; địa điểm treo các băng rôn khẩu hiệu theo thời gian đề ra trong kế hoạch.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa, Trung tâm văn hóa các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động văn nghệ hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 và treo băng rôn, khẩu hiệu theo nội dung thống nhất trên toàn tỉnh, đúng quy định và hướng dẫn về công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện, thành phố; phường, xã, thị trấn.

3. Các Sở, Ban, ngành liên quan:

Yêu cầu tất cả các Sở, ban, ngành của Tỉnh xây dựng kế hoạch của ngành và chỉ đạo các đơn vị liên quan vận động cán bộ, công nhân viên tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 theo kế hoạch chung của Tỉnh.

Treo băng rôn, pa nô, áp phích với các khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại trụ sở làm việc để hướng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 và nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

4. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Gò Dầu tổ chức Lễ mít tinh phát động và các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo Huyện Đoàn Gò Dầu và các cơ sở Đoàn huy động lực lượng tham gia Lễ mít tinh, tổ chức ra quân, dọn vệ sinh, trồng cây xanh tại một số khu vực được lựa chọn sau buổi lễ phát động.

Chỉ đạo các Huyện Đoàn, Thành Đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện nhiệm vụ phát động phong trào trong tổ chức Đoàn, tổ chức Hội ở các địa bàn dân cư, các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn; tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 như tổng vệ sinh và trồng cây xanh tại các khu vực công cộng, làm sạch các biển quảng cáo.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tây Ninh:

Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường"; huy động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng rừng, trồng cây xanh đô thị; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh;

Tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng tự khởi xướng; lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường;

Tuyên truyền, vận động các đoàn thể quần chúng, các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động cụ thể hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 tại địa bàn dân cư.

6. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017. Tổ chức Lễ  mít tinh kỷ niệm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 theo chủ đề đã được phê duyệt.

7. UBND các huyện, thành phố:

a. Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu:

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn Tây Ninh và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và kịch bản chi tiết để tổ chức Lễ mít tinh phát động cấp Tỉnh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 vào tuần thứ 03 của tháng 9 tại huyện Gò Dầu đảm bảo ý nghĩa thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thống nhất nội dung truyền thông và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống phát thanh địa phương, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền 2 tuần trước và sau khi tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền đến các tổ dân phố, thôn, xóm về ý nghĩa của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, tập trung vào chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững"  thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày của các xã, thị trấn từ ngày 18/9/2017.

b. UBND các huyện, thành phố:

Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Tổ chức Lễ phát động ở địa phương. Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, các trụ sở cơ quan, trường học, các tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng rừng, trồng cây xanh đô thị; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh.

Chỉ đạo UBND các phường xã, thị trấn tuyên truyền đến các tổ dân phố, thôn, xóm về ý nghĩa của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, tập trung vào chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững"  thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày của các phường xã, thị trấn từ ngày 18/9/2017.

8. Công ty Cổ phần công trình đô thị Tây Ninh, các đơn vị tham gia vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:

- Tổ chức đợt ra quân thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, đặc biệt trên các tuyến phố, các trục đường giao thông, các điểm tập kết rác, chăm sóc tốt vườn hoa, cây xanh. Tăng cường tưới nước rửa đường, giảm thiểu bụi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Phối hợp cung cấp cây xanh trồng tại khu vực lựa chọn tổ chức lễ phát động của Tỉnh.

9. Các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 như: Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom và quản lý chất thải, chất thải nguy hại theo đúng quy định.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh:

Tổ chức cập nhật thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nội dụng của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn với chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững"; bám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch để kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân làm tốt để nhân rộng điển hình; phản ánh, phê bình các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các phóng sự, đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 trước và trong sự kiện nhằm quảng bá về chương trình, kêu gọi, khuyến khích nhân dân trên toàn tỉnh tích cực tham gia chương trình nói riêng và công tác bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh nói chung.

UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị  - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất chủ động và phối hợp thực hiện để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/10/2017.


CCBVMT

Lượt người xem:  Views:   94
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành