Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 07/09/2017, 11:00
Triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/09/2017 | Tô Quốc Dũng
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2850/VP-KTN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư. Nội dung: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ các Nghị định, Thông tư trên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định”.

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám; Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

Toàn văn Nghị định, Thông tư trên đã được đăng tải trên mục "VĂN BẢN MỚI" trên website thông tin tỉnh Tây Ninh và website Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: http://www.tayninh.gov.vnhttp://www.sotnmt.tayninh.gov.vn

Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở trên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.


Toàn văn các Nghị định, thông tư  Tải về NĐTT.rar


CCQLĐĐ

Lượt người xem:  Views:   131
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành