Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 06/09/2017, 08:00
Triển khai Quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/09/2017 | Tô Quốc Dũng
Thực hiện Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 1916/QĐ-UBND), Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ chức, kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh theo đúng Phương án.

(Kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh - 01 bản chính).

2. UBND các huyện (Tân Châu, Dương Minh Châu): Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh theo đúng quy định của pháp luật.

(Kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh - 01 bản chính cho mỗi huyện).

3. Ban Biên tập trang web Sở Tài nguyên và Môi trường: Công bố công khai Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định  

(Kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh - 01 bản chính).

4. Công ty TNHH MTV TNXP Tây Ninh

- Quản lý chặt chẽ diện tích đất giữ lại cho Công ty.

- Sử dụng đất theo đúng mục đích của Phương án sử dụng đất đã được UBND Tỉnh phê duyệt và theo đúng quy định pháp luật đất đai.

- Thực hiện việc giao khoán và xử lý đất bị lấn chiếm, đất cho mượn, đất liên doanh liên kết theo đúng quy định tại theo đúng quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014.

(Kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh - 01 bản chính).

Đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh./.


Đính kèm Quyết định Tải về 4653.rar

Lượt người xem:  Views:   115
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành