Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 21/08/2017, 15:00
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/08/2017 | Tô Quốc Dũng
Căn cứ Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 4 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Căn cứ quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để có cơ sở trình UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh: Đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Thời gian lấy ý kiến dự thảo trên cổng thông tin điện tử của tỉnh: Từ ngày    11/8/2017 đến hết ngày 11/9/2017.

2. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Góp ý dự thảo Quyết định gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn chỉnh Quyết định.

Thời gian lấy ý kiến dự thảo của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố: từ ngày 11/8/2017 đến hết ngày 11/9/2017.

(Đính kèm Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh)

3. Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh (qua Chi cục Quản lý đất đai), số 606, đường 30/4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.828.464.

File số góp ý xin gửi kèm vào địa chỉ Email: chicucqldd@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ là Góp ý dự thảo Quyết định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Trân trọng./.


CCQLĐĐ
Lượt người xem:  Views:   135
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành