Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 31/07/2017, 11:00
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Công ty Cổ phần Phú Thịnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/07/2017 | Tô Quốc Dũng
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 15/CV-PT ngày 26/6/2017 của Công ty Cổ phần Phú Thịnh về việc đề nghị kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và công trình xây dựng nhà ở Khu dân cư Phú Thịnh. Ngày 17/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Công ty Cổ phần Phú Thịnh (kèm theo Biên bản).

Kết quả kiểm tra như sau:

Công ty Cổ phần Phú Thịnh đã được UBND tỉnh và UBND thành phố Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Phú Thịnh tại Công văn số 418/UBND-KTN ngày 12/02/2015 và Công văn số 500/UBND ngày 10/6/2015.

 1. Hiện trạng sử dụng đất:
  Ranh giới sử dụng đất đúng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 640515, số vào sổ CS01437 ngày 02/02/2016.
  Tại thời điểm kiểm tra, dự án trên không có tranh chấp và chưa thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
 2. Nhà ở, công trình đã xây dựng:
  Công ty Cổ phần Phú Thịnh đã xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện phần thô và hoàn thiện mặt đứng 07 căn nhà ở theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, bản vẽ hoàn công và được Sở Xây dựng xác nhận tại Công văn số 1471/SXD-QLNTTBĐS ngày 20/6/2017 về việc nhà ở đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh. 
 3. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án:
  Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 174, Khoản 1 Điều 177, Khoản 1 Điều 188 và Khoản 2 Điều 194 Luật Đất đai năm 2013, Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở 07 căn nhà ở.
  * Về việc công khai Thông báo trên Cổng thông tin điện tử:

Căn cứ khoản 46 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai như sau:

"46. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 72 như sau:

"2. ... Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất."

         Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông tỉnh đăng tải Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Công ty Cổ phần Phú Thịnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng Thông báo trên trang web của Sở.

Trên đây là Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở để Công ty Cổ phần Phú Thịnh biết và thực hiện các thủ tục tiếp theo./.


BB đính kèm  Tải về 3890.rar


CCQLĐĐ

Lượt người xem:  Views:   147
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành