Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 11/05/2022, 10:00
Báo cáo tổng quan trắc của năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/05/2022
Kế hoạch Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021.
Nội dung của nhiệm vụ Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021 bao gồm các nội dung cụ thể sau:
a) Quan trắc liên vùng trên sông Vàm Cỏ Đông.
- 7 vị trí quan trắc với tần suất 04 lần/năm, thực hiện vào các tháng 3, 6, 9, 12 (lấy 02 mẫu theo triều lên và triều xuống).
b) Quan trắc các thành phần môi trường: nước mặt, nước dưới đất, không khí, đất.
- Nước mặt: 30 vị trí quan trắc với tần suất 01 lần/tháng  (Vào các tháng 3, 6, 9, 12 chỉ lấy mẫu tại 23 vị trí quan trắc do có 7 điểm trùng với Quan trắc liên vùng trên sông Vàm Cỏ Đông).
- Nước dưới đất: 39 vị trí quan trắc với tần suất 04 lần/năm, thực hiện vào các tháng 3, 6, 9 và 12.
- Không khí: 26 vị trí với tần suất 06 lần/năm, thực hiện vào các tháng 2, 4, 6, 8, 10 và 12.
- Đất: 17 vị trí với tần suất 01 lần/năm, thực hiện vào tháng 10.


​Toàn bộ nội dung báo cáo

Tải về Báo cáo tổng quan trắc 2021.pdf

Lượt người xem:  Views:   173
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành