Tin chuyên ngành
Thứ 6, Ngày 15/04/2022, 10:00
Ý kiến tham vấn về Dự án “Giảng đường Diệu Nghĩa”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/04/2022

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 và các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Ban Điều hành Hệ thống các Chùa núi Bà Tây Ninh đã thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Giảng đường Diệu Nghĩa" (Dự án).

Căn cứ theo Điều 33 của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 về việc thực hiện tham vấn trong báo cáo ĐTM. Ngày 18/01/2022 Ban Điều hành Hệ thống các Chùa núi Bà Tây Ninh đã có Văn bản số 07/CV về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Giảng đường Diệu Nghĩa" gửi đến UBND xã Thạnh Tân, UBMTTQ xã Thạnh Tân về các nội dung, vị trí thực hiện Dự án; tác động môi trường của Dự án; biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; các nội dung khác có liên quan đến Dự án. UBMTTQ xã Thạnh Tân đã có Văn bản số 21/MTTQ-BTT ngày 10/02/2022 và UBND xã Thạnh Tân cũng đã có Văn bản số 05/UBND ngày 17/02/2022 về việc ý kiến tham vấn về Dự án "Giảng đường Diệu Nghĩa" (đính kèm Văn bản).

Tải về DTM giang duong Dieu Nghia dang tai thong tin.docx


Lượt người xem:  Views:   877
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành