Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 14/04/2022, 11:00
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công hoặc giao, cho thuê
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2022

Thực hiện Công văn số 659/VP-TH ngày 27/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Quyết định quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nội dung như sau:

"Thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh lại nội dung, trong đó lưu ý: Bổ sung khái niệm, các điều kiện, tiêu chí xác định thửa đất nhỏ hẹp; đồng thời nghiên cứu, bổ sung phương án xử lý đối với diện tích đất nhỏ hẹp dôi dư sau khi đền bù, giải phóng mặt bằng cho phù hợp."

Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định về việc quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó bổ sung khái niệm (giải thích từ ngữ), các điều kiện, tiêu chí xác định thửa đất nhỏ hẹp, điều kiện được giao thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

Về nội dung "nghiên cứu, bổ sung phương án xử lý đối với diện tích đất nhỏ hẹp dôi dư sau khi đền bù, giải phóng mặt bằng cho phù hợp": Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến:

- Đối với thửa đất nhỏ hẹp dôi dư do Nhà nước quản lý sau khi đền bù, giải phóng mặt bằng mà có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh đã ban hành thì được thực hiện theo quy định tại Quyết định về việc quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Đối với thửa đất nhỏ hẹp dôi dư do Nhà nước quản lý sau khi đền bù, giải phóng mặt bằng mà có diện tích, hình dạng đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh đã ban hành thì UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh: Đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn chỉnh Quyết định.

(Đính kèm Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh).

Riêng Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Ngoài góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, đề nghị có ý kiến về phương án xử lý đối với diện tích đất nhỏ hẹp dôi dư sau khi đền bù, giải phóng mặt bằng cho phù hợp mà Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến nêu trên.  

3. Thời gian lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết: Kể từ ngày 12/4/2022 đến hết ngày 12/5/2022.

4. Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, số 606, đường 30/4, Khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3827164.

File số góp ý xin gửi kèm vào địa chỉ Email: sotnmt@tayninh.gov.vn (Tiêu đề ghi rõ là dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Tải về Du thao QD. Quy dinh cac thua dat nho hep tinh Tay Ninh.08.4.2022.docx


Lượt người xem:  Views:   826
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành