Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 22/02/2022, 16:00
Kế hoạch quan trắc chất lượng nước mặt hồ Dầu Tiếng năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/02/2022

Thực hiện Kế hoạch số 412/KH-STNMT ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp giám sát, quan trắc chất lượng nước mặt của hồ Dầu Tiếng thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích – yêu cầu

- Nhằm Phối hợp Phòng Bảo vệ môi trường, Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản và đơn vị liên quan giám sát, quan trắc chất lượng nước mặt của hồ Dầu Tiếng.

- Yêu cầu công tác lấy và phân tích mẫu thực hiện theo đúng quy trình, kỹ thuật, đồng thời đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã ban hành.

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp, khả thi để thực hiện mục tiêu đã đề ra.

II. Nội dung thực hiện

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tiến hành lấy và phân tích mẫu nước mặt hồ Dầu Tiếng theo vị trí, tần xuất, thông số như sau:

- Vị trí: Cửa xả ra kênh Tân Hưng, cửa xả ra kênh Tây, cửa xả ra kênh Đông, cửa xả tràn đập chính hồ Dầu Tiếng.

- Tần suất quan trắc: 1 tuần/lần (thứ 4 hàng tuần) từ tháng 3 năm 2022 đến hết tháng 6 năm 2022.

- Thông số phân tích: pH, DO, độ dẫn (EC), độ đục (NTU), TSS, COD, BOD5, nhiệt độ.

Bảng 1. Kế hoạch thực hiện

STTVị trí quan trắcKý hiệu mẫuThời gian thực hiệnTần suấtChỉ tiêu phân tích
1Cửa xả ra kênh Tân Hưng - Hồ Dầu TiếngNM102/3/2022 đến ngày 29/6/2022

1 tuần/1 lần

(Thứ 4 hàng tuần)

pH, nhiệt độ, DO, COD, BOD5, TSS, độ dẫn, độ đục
2Cửa xả ra kênh Tây - Hồ Dầu TiếngNM2
3Cửa xả ra kênh Đông - Hồ Dầu TiếngNM3
4Cửa xả tràn đập chính - Hồ Dầu TiếngNM4
Tổng số mẫu: 72
 • Tổng số mẫu dự kiến lấy: 72 mẫu, tuy nhiên do có 03 vị trí lấy mẫu đã có trong Kế hoạch quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022 nên Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường sẽ thực hiện 60 mẫu, trong đó:
 • Vị trí tại cửa xả ra kênh Đông - hồ Dầu Tiếng lấy 18 mẫu.
 • Tại 03 vị trí lấy mẫu: Cửa xả ra kênh Tân Hưng, cửa xả ra kênh Tây, cửa xả tràn đập chính (đã được lấy mẫu và phân tích cùng Kế hoạch quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022 thực hiện vào tháng 3, 4, 5, 6/2022 (12 mẫu)), do đó số lần lấy mẫu còn lại 14 lần x 3 vị trí là 42 mẫu.
 • Báo cáo số liệu định kỳ 01 tháng/lần và 03 tháng sau khi kết thúc quan trắc, tổng hợp số liệu gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Phòng Bảo vệ môi trường, Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản).
 • Xăng xe: 14 chuyến x 100 km/chuyến = 1400 km.

  III. Kinh phí thực hiện
 • Tổng kinh phí thực hiện: 72.678.600 đồng (bảy mươi hai triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn sáu trăm đồng), (kèm theo bảng báo giá).

  IV. Tổ chức thực hiện

  1. Phòng Quan trắc hiện trường

  - Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

  - Lập kế hoạch thực hiện lấy mẫu nước mặt theo đúng quy định.

  - Lập báo cáo số liệu định kỳ và tổng hợp sau khi có kết quả quan trắc gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Phòng Bảo vệ môi trường, Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản).

  2. Phòng Hành chính tổng hợp

  - Bộ phận nhận mẫu: Tiếp nhận mẫu từ Phòng Quan trắc hiện trường và mã số mẫu theo đúng quy định ISO/IEC 17025:2017.

  - Bộ phân kế toán: Phối hợp Phòng Quan trắc hiện trường lập dự toán kinh phí, thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo thực tế sau khi nhận được sản phẩm và hồ sơ bàn giao của Phòng Quan trắc hiện trường.

  3. Phòng Phân tích kiểm nghiệm

  - Phân tích mẫu và trả kết quả đúng quy định yêu cầu chung về năng lực của phòng Phân tích thử nghiệm và ISO/IEC 17025:2017.          

  Trên đây là Kế hoạch quan trắc chất lượng nước mặt hồ Dầu Tiếng năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường./.
Lượt người xem:  Views:   2163
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành