Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 09/02/2022, 15:00
Thông báo về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2022

Theo Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản như sau: "Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu".

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Minh Khánh  tại khu phố Lộc Bình, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Để việc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tổ chức đề nghị thăm dò khoáng sản như sau:

1. Thông tin tổ chức đề nghị thăm dò

Tên đơn vị

nộp hồ sơ

Địa chỉ trụ sởVị trí đề nghị thăm dò

Loại

khoáng sản

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Minh Khánh Tổ 4, khu phố Lộc An, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninhgồm các thửa: 172, 173, 195, 197, 198, 196, 221, 786, 222, tờ bản đồ số 51  và các thửa: 922, 921, 130, 158, tờ bản đồ số 52 và một phần các thửa 175, 249, 920, 954, 761, 762, tờ bản đồ số 52, khu phố Lộc Bình, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Số hiệu trên bản đồ quy hoạch khoáng sản là 191 (theo Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh)Vật liệu xây dựng thông thường; Diện tích 2,2 ha

2. Thời gian thông báo

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo này, Sở tiếp tục nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân khác đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản năm 2010 có nhu cầu thăm dò vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí nêu trên để Sở xem xét lựa chọn tổ chức cá nhân đủ điều kiện thăm dò tại vị trí này.

3. Nơi niêm yết thông báo và tiếp nhận hồ sơ

Thông tin đơn vị thăm dò được niêm yết tại bảng thông báo thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 606, đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, chuyên mục Tài nguyên – Khoáng sản, địa chỉ https://sotnmt.tayninh.gov.vn/Pages/Home.aspx.

Hồ sơ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị thăm dò tại vị trí nêu trên đề nghị gửi về Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 83, đường Phạm Tung, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị có liên quan được biết./.

Tải về 3-Thong bao cong khai_Signed.pdf

Tải về 2-gui bao dau thau - Chi nhanh Minh Khanh_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   2267
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành