Tin chuyên ngành
Thứ 6, Ngày 24/12/2021, 09:00
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Vạn Lợi TN tại ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/12/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Vạn Lợi TN làm chủ đầu tư gồm tại thửa đất số 462, tờ bản đồ số 18; thửa đất số 3, 4, 104, 107, tờ bản đồ số 21; một phần thửa đất số 10, 111, tờ bản đồ số 21, ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, diện tích đề nghị thăm dò 8,43 ha.

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

Ngày 24/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 6049/TB-STNMT về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản.

Ngày 24/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6050/STNMT-PQLTNN&KS về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH Vạn Lợi TN tại ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh gửi Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và Báo đấu thầu.

Sau 30 ngày thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản theo Thông báo số 6049/TB-STNMT, không có tổ chức, cá nhân nào tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản tại các thửa đất này,

Theo Công văn số 4562/UBND-KT ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương Công ty TNHH Vạn Lợi TN được phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Do đó, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 58 của Nghị định số 158/2016/NĐ – CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản như sau:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Vạn Lợi TN.

- Loại khoáng sản: Vật liệu xây dựng thông thường.

- Vị trí mỏ: ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Diện tích: 8,43 ha.

- Thông báo này được công khai tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh (số 606, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và trên trang thông tin điện tử website: www.tayninh.gov.vn.

Trên đây là thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Nội dung  Tải về 0-TB tiep nhan ho so_Signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   1950
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành