Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 15/12/2021, 08:00
V/v kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với thải công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/12/2021

Thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 (gọi tắt là Nghị định số 53/2020/NĐ-CP) của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nướcthải, quy định:

- Đối tượng chịu phí (Quy định tại Khoản 2 Điều 2): “Nước thải công nghiệp là nước thải từ các nhà máy, địa điểm, cơ sở sản xuất, chế biến (sau đây gọi chung là cơ sở) của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân”.
- Thời gian kê khai, nộp phí (Quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8): 
Hàng quý, chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo, người nộp phí kê khai phí (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này) với tổ chức thu phí và nộp phí vào tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp” của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước; nộp bổ sung số phí phải nộp theo Thông báo của tổ chức thu phí (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ

khi có Thông báo”.

Tải về VE VIEC KE KHAI PHI.pdf

Lượt người xem:  Views:   1542
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành