Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 15/12/2021, 08:00
Thông báo về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/12/2021

Theo Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản như sau: "Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu".

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH Chương Trần Tây Ninh tại ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Để việc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai về tổ chức đề nghị thăm dò khoáng sản như sau:

 

Tên đơn vị

nộp hồ sơ

Địa chỉ trụ sởVị trí đề nghị thăm dò

Loại

khoáng sản

Công ty TNHH Chương Trần Tây NinhSố 1A, hẻm 16, Nguyễn Văn Rốp, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhThửa đất số 60, tờ bản đồ số 48, ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, diện tích đề nghị thăm dò 5,0 ha; Mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm. Số hiệu trên bản đồ quy hoạch khoáng sản là 16 (theo Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh)Vật liệu xây dựng thông thường

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản năm 2010 có nhu cầu thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực nêu trên thì lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò gửi về Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: Số 83 đường Phạm Tung, Khu phố 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được xem xét, lựa chọn theo quy định. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị có liên quan được biết./.

Tải về Thong bao cong khai Chuong Tran_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1575
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành