Tin chuyên ngành
Thứ 6, Ngày 24/09/2021, 10:00
Lắp đặt, truyền nhận dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng Tài nguyên nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/09/2021

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư 47/2017/TT-BTNMT, ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Ngày 28/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo 6093/TB-STNMT về việc lắp đặt thiết bị, kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông báo có nội dung: "yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công trình khai thác tài nguyên nước đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát tự động, trực tuyến và kết nối về Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường để được cập nhật giám sát theo quy định. Việc lắp đặt thiết bị, kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải hoàn thành trước ngày 31/12/2019". Nhưng đến nay, các tổ chức khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh chưa triển khai, thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát tự động, trực tuyến và kết nối về Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ khoản 5, Điều 8, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2021 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm các quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước:

"5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không quan trắc từ 75% các thông số phải quan trắc, giám sát trở lên theo quy định;

b) Không lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát theo quy định;

c) Quan trắc, giám sát không đúng tần suất theo quy định;

d) Quan trắc, giám sát không đúng thời gian theo quy định;

đ) Quan trắc, giám sát không đúng vị trí theo quy định;

e) Không thực hiện việc kết nối, truyền tải dữ liệu quan trắc, giám sát với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định."

Nhằm đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành trong việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đồng thời hiện đại hóa công tác giám sát, khai thác Tài nguyên nước; giám sát chặt chẽ quá trình khai thác, sử dụng Tài nguyên nước nhằm bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn huyện khẩn trương, nghiêm túc thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát tự động, trực tuyến và kết nối về Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Trường hợp tổ chức nào không thực hiện quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước thì xử lý theo quy định tại khoản 5, Điều 8, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2021 của Chính phủ nêu trên.

2. Các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát tự động, trực tuyến và kết nối về Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung  Tải về Lap dat truyen du lieu.rar

Lượt người xem:  Views:   2710
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành