Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 13/04/2021, 09:00
Triển khai quyết định của UBND tỉnh phê duyệt khu vực không đấu giá và Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/04/2021

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai quyết định và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Quản lý tài nguyên nước & khoáng sản, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh)

- Phòng Quản lý Tài nguyên nước & khoáng sản: Căn cứ Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025; Khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025 đã được phê duyệt, tham mưu Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định.

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh: Thực hiện đăng lên Website Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai theo quy định.

Đính kèm: 02 Quyết định số 591/QĐ-UBND và Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Rà soát nhu cầu nguồn vật liệu san lấp phục vụ công trình xây dựng, giao thông của ngành xây dựng, giao thông,… trên địa bàn huyện, đề xuất cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng khoản 1, Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;  Quyết định Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định Khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025 đã được phê duyệt.

Quyết định  Tải về Quyết đinh UBND.rar

mp

Lượt người xem:  Views:   1080
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành