Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 25/03/2021, 10:00
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/03/2021

Trong thời gian qua, do nhu cầu thị trường và phát triển kinh tế, ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo, gà nói riêng đang có xu hướng phát triển mạnh. Qua công tác kiểm tra, theo dõi cho thấy phần lớn các cơ sở chăn nuôi trước khi đi vào hoạt động đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay xác nhận theo quy định; quan tâm đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải. Tuy nhiên, một số cơ sở chăn nuôi khi đi vào hoạt động chưa được kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường theo quy định, trong quá trình hoạt động thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận; còn tồn tại cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư mà không có biện pháp bảo vệ môi trường gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân xung quanh.

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện:

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. Các cơ sở chăn nuôi đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Yêu cầu chủ dự án lựa chọn công nghệ xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát yêu cầu các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận thuộc thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, không cho chăn nuôi hoặc tái đàn khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường và các điều kiện chăn nuôi theo quy định.

- Hướng dẫn các dự án chăn nuôi mới và các dự án đã triển khai đi vào hoạt động thực hiện đầy đủ các công trình xử lý môi trường (nước thải, khí thải và chất thải rắn) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Căn cứ chiến lược phát triển chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi, mật độ chăn nuôi, môi trường sinh thái; các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, hướng dẫn quy trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

- Có ý kiến tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xem xét cấp chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư chăn nuôi phù hợp với chiến lược phát triển chăn nuôi, mật độ chăn nuôi và các quy định khác có liên quan lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo quy định.

3. Công an tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho quần chúng nhân dân những quy định của pháp luật về tội phạm môi trường thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội nghị, hội họp của tổ dân phố, các tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp xem đây là việc làm cần tiến hành thường xuyên với sự vào cuộc của toàn xã hội.

- Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng khác có liên quan để trao đổi thông tin nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường nói chung và trong hoạt động chăn nuôi.

- Tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa và chủ động phát hiện xử lý sớm không để xảy ra các "điểm nóng" về ô nhiễm môi trường gây mất an ninh trật tự. Mở các đợt cao điểm tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và lĩnh vực chăn nuôi.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (các đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường) các dự án chăn nuôi thuộc địa bàn quản lý.

- Tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở chăn nuôi theo thẩm quyền, đảm bảo khoảng cách an toàn chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Yêu cầu chủ dự án lựa chọn công nghệ xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn chỉ được phép triển khai thực hiện dự án khi đã hoàn thành các thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng theo quy định; khi đi vào hoạt động phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai hoạt động chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trên địa bàn theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Chăn nuôi.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia ý kiến trong quá trình các chủ dự án thực hiện tham vấn ý kiến theo quy định Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thì hành Luật Bảo vệ môi trường.

Toàn bộ nội dung  Tải về 866 ub. tang cuongg cong tac bao ve moi truong.signed.pdf

mt


Lượt người xem:  Views:   1085
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành