Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 28/12/2020, 08:00
Triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/12/2020
Để triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, ngày 23/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3245/UBND-KTTC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung của Thông báo số 1774/TB-TCKTTV ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văntheo Điều 53 Luật Khí tượng thủy văn năm 2015. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn. Tiếp tục thực hiện Công văn số 1284/UBND-KTTC ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn. Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng Đề án tổng thể thực hiện các hoạt động khí tượng thủy văn, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với các chủ công trình phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa, Chủ công trình hồ chứa thủy lợi Dầu Tiếng; Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, Chủ công trình hồ chứa thủy lợi Tha La thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn đúng theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai. Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đúng theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg.

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh và Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh, Chủ công trình cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn: Quan trắc hướng và tốc độ gió tại điểm cao nhất của tuyến cáp, tần suất từng giờ trong thời gian vận hành. Sau khi kết thúc quan trắc không quá 30 phút cung cấp toàn bộ thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn về Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, Chủ công trình Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn: quan trắc lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm không khí, hướng và tốc độ gió, tần suất 4 lần một ngày theo giờ Hà Nội vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ; bố trí các trạm quan trắc phải bảo đảm khoảng cách từ điểm bất kỳ của vườn đến trạm gần nhất không quá 15 km. Sau khi kết thúc quan trắc không quá 30 phút cung cấp toàn bộ thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn về Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn. Tiếp tục thực hiện Công văn số 1284/UBND-KTTC ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Tuyết Lan


Lượt người xem:  Views:   3068
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành