Tin chuyên ngành
Thứ 6, Ngày 18/12/2020, 11:00
THÔNG BÁO Về việc xác định lại loại đất, hạn mức sử dụng đất đối với các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất có ghi chú loại đất TC, TTT, TCTT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/12/2020

Thực hiện Công văn số 7784/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 19/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xác định loại đất, hạn mức sử dụng đất đối với các giấy tờ có ghi chú TC, TTT, TCTT. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu xác định lại loại đất, hạn mức sử dụng đất đối với trường hợp các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất có ghi chú đất TC, TTT, TCTT, cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ: tại Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

2. Thành phần hồ sơ:

a. Thủ tục xác định hạn mức đất ở trong trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu:

- Người sử dụng đất nộp một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 có ghi mã loại đất TC, TTT, TCTT;

- Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có công chứng) hoặc văn bản xác nhận số nhân khẩu của cơ quan cấp có thẩm quyền tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

- Giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất về thời gian xây dựng nhà ở.

b. Thủ tục xác định lại hạn mức đất ở trong trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) trước ngày 01/7/2014 mà trên Giấy chứng nhận thể hiện mục đích sử dụng đất "TC, TTT, TCTT" hoặc thủ tục xác định lại hạn mức đất ở cho các trường hợp thuộc điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Ngoài ra người sử dụng đất bổ sung một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 thể hiện trước ngày 18/12/1980 hoặc từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993;

- Sổ hộ khẩu gia đình tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây (bản sao có công chứng) hoặc văn bản xác nhận số nhân khẩu của cơ quan cấp có thẩm quyền tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây.

- Giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất về thời gian xây dựng nhà ở.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện, thị xã, thành phố để được hướng dẫn./.

Toàn nội dung  Tải về VĂN BAN ĐANG BAO_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   2971
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành