Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 14/12/2020, 08:00
KẾ HOẠCH Bảo vệ môi trường nguồn nước sông, suối, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mùa khô năm 2020 - 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/12/2020

​Ngày 8/12/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 8266/KH-STNMT về việc Bảo vệ môi trường nguồn nước sông, suối, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mùa khô năm 2020 - 2021.

Thực hiện Thông báo số 121/TB-UBND ngày 12/8/2020 của HĐND tỉnh về việc kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường phân tích, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông. Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 8158/BC-STNMT ngày 03/12/2020 về việc xác định nguyên nhân chính và đề xuất các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông; 

Theo diễn biến chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông vào mùa khô năm 2019 – 2020 có nồng độ các thông số gây ô nhiễm tăng so với cùng kỳ mùa khô các năm trước. Qua công tác thanh tra, kiểm tra giám sát tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường năm 2020 đối với các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Cơ sở) trên địa bàn tỉnh cho thấy các cơ sở nỗ lực đầu tư các công trình xử lý chất thải, nước thải đạt quy chuẩn quy định, tuy nhiên vẫn còn cơ sở lén lút xả nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành chức năng đã phát hiện và xử lý nghiêm. Để chủ động kiểm soát, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bảo vệ nguồn nước các lưu vực sông, suối, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mục đích:

Bảo vệ môi trường nguồn nước sông, suối, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, xả nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường làm suy thoái chất lượng nước trên các sông, suối.

Góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về môi trường vào trật tự, kỷ cương và phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Toàn bộ nội dung Kế hoạch  Tải về Kế Hoạch SONG SUOI 2020-2021_Signed.pdfLượt người xem:  Views:   2155
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành