Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 02/11/2020, 08:00
Tăng cường công tác quản lý cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/11/2020
Nhằm triển khai Công văn số 5195/BTNMT-TNN ngày 22/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông. Ngày 28/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2665/UBND-KTTC yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Ảnh minh họa

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân là chủ dự án có các hoạt động tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ mà chưa được cơ quan nhà nước phê duyệt theo thẩm quyền thực hiện việc đánh giá tác động đến đảm bảo sự ổn định của bờ sông và các vùng đất ven sông; đảm bảo sự lưu thông của dòng chảy, khả năng tiêu, thoát lũ trong mùa lũ; diễn biến bồi lắng, sạt lở lòng, bờ bãi sông; sự suy giảm mực nước sông trong mùa cạn và ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác nước trên sông.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức thẩm định nội dung đánh giá tác động đến lòng, bờ, bãi sông đối với các dự án trên địa bàn thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh, trừ trường hợp quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 21 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP; Tổ chức khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn, lấy ý kiến các cơ quan theo quy định của pháp luật về khoáng sản, ý kiến của Uỷ ban lưu vực sông liên quan (nếu có), gửi Bộ TN&MT để rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi trên sông, hồ; bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tại và các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước; tổ chức điều tra, đánh giá quan trắc, giám sát diễn biễn dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông. Đặc biệt, đối với hoạt động kè, bờ, gia cố bờ sông, san, lấp, lấn sông, cải tạo cảnh quan các vùng đất ven sông phải hạn chế tối đa việc lấn sông, thu hẹp không gian chứa, thoát lũ của sông. Trường hợp đặc biệt phải lấn sông để thực hiện các biện pháp phòng, chống sạt, lở bờ sông, bảo đảm sự ổn định của bờ sông, các vùng đất ven sông hoặc các yêu cầu về chỉnh trị sông, cải tạo cảnh quan ven sông và phần diện tích sông bị lấn chỉ sử dụng cho các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án đang thi công, các bến bãi bốc xếp vật liệu xây dựng; thường xuyên phối hợp giữa chính quyền địa phương với lực lượng công an, thanh tra tài nguyên khoáng sản trong công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi và trong kiểm tra, xử lý vi phạm. Có hình thức xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ sở để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài không xử lý triệt để.

Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa chủ trì, đo vẽ, xác định trữ lượng cát bồi lắng hằng năm phục vụ để thực hiện đấu giá quyền khai thác cát xây dựng trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng theo Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ.

Hoàng Tuân

Lượt người xem:  Views:   2452
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành