Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 19/10/2020, 08:00
Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/10/2020
Ngày 13/10/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND về ban Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Về phạm vi điều chỉnh, quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi

trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gồm: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân

tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; đất,

nước dưới đất; nước mưa; khí thải; nước thải.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ về hoạt động quan trắc và phân tích môi trường sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quan trắc và phân tích môi trường.

Theo đó, Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường được ban hành

tại các phụ lục kèm theo Quyết định này bao gồm: Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời (Phụ lục I). Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tiếng ồn và độ rung (Phụ lục II). Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa (Phụ lục III). Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất (Phụ lục IV). Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất (Phụ lục V). Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mưa (Phụ lục VI). Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường khí thải (Phụ lục VII). Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước thải (Phụ lục VIII).

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc áp dụng đơn giá theo Quyết định này đến các tổ chức và các nhân có liên quan; Theo dõi việc áp dụng thực hiện đơn giá đã ban hành, tổng hợp, phản ánh vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện và kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo dõi, xử lý tình huống vướng mắc, phát sinh trong triển khai thực hiện.  

Bãi bỏ Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nội dung chi tiết xem  Tải về đơn giá hoạt động quan trắc.signed.pdf

Hà Lê


Lượt người xem:  Views:   2896
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành