Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 25/08/2020, 14:00
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bến Cầu. Thuộc Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/08/2020

​Ngày 21/08/2020 UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 1830/QD-UBND về Phê duyệt Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bến CầuThuộc Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban chỉ đạo Dự án VILG cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./

Toàn bộ nội dung Quyết định  Tải về 1830 QD.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   2667
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành