Tin chuyên ngành
Thứ 6, Ngày 14/08/2020, 09:00
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/08/2020

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

Việc phối hợp phải được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức và theo quy định của pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong công tác đăng ký thế chấp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Công tác phối hợp phải kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp.

Nôi dung Quyết định và Quy chế  Tải về 1711 qd.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   2347
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành