Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 11/06/2020, 08:00
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy công nghệ Vicome (Việt Nam) của Công ty TNHH Công nghệ Vicome (Việt Nam)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/06/2020

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy công nghệ Vicome (Việt Nam) của Công ty TNHH Công nghệ Vicome (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, tỉnh Tây Ninh họp vào ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy công nghệ Vicome (Việt Nam) đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm Văn bản số 05/CVMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH Công nghệ Vicome (Việt Nam);

Chủ dự án có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án

Toàn bộ nội dung Quyết định  Tải về 1122 qd.signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   3385
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành