Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 03/06/2020, 16:00
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/06/2020

Căn cứ Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

Thực hiện chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh (tại Biên bản số 42/BB-HĐND ngày 20/4/2020).

Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024. 

Để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng dự thảo trên Trang Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ http://sotnmt.tayninh.gov.vn) tại Mục "GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT", đồng thời liên thông trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh 30 ngày theo quy định kể từ ngày 28/5/2020 đến hết ngày 28/6/2020.

Rất mong các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh và các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo đảm bảo thời gian ban hành theo quy định./. 

Tải về NOI DUNG NQ THAY THE QĐ 16.rar


Lượt người xem:  Views:   3076
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành