Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 07/01/2020, 08:00
Lập và nộp báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản hằng năm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/01/2020

Căn cứ Điểm a, Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về hoạt động khoáng sản và quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản theo Thông tư số 02/2013/TTBTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng của Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và
hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các tổ chức khai thác khoáng sản thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Lập Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2019 theo nội dung quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Mẫu số 01 của Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT). Lưu ý: Về tổ chức có chức năng đo đạc hiện trạng, mặt cắt hiện trạng phải được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 02/2013/TTBTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp việc đo đạc được thực hiện bởi hợp đồng ký với tổ chức, cá nhân khác thì tổ chức, cá nhân đó phải có Giấy phép dịch vụ đo đạc và bản đồ theo quy định tại Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ.

2. Lập Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản năm 2019 theo nội dung quy định tại Mẫu 43 (đối với hoạt động khai thác khoáng sản) của Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thực hiện đối với Giấy phép khai thác khoáng sản và phải đảm bảo đúng quy định, phương pháp, nguồn số liệu, mẫu biểu đã quy định, cần phải lưu ý một số nội dung sau đây:

+ Việc xác định sản lượng khai thác khoáng sản khai thác thực tế được thực hiện đầy đủ từ các nguồn số liệu theo quy định tại Điều 7, 8, 9 Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, phải thống kê cập nhật thường xuyên (định kỳ theo tháng) và ghi chép sổ sách, chứng từ đầy đủ sản lượng khoáng sản nguyên khai khai thác thực tế để kê khai, nộp thuế tài nguyên khoáng sản theo từng Giấy phép khai thác khoáng sản làm cơ sở tổng hợp, xác định trữ lượng khoáng sản khai thác thực tế của năm theo hoá đơn, chứng từ tài chính một cách bảo đảm rõ ràng, minh bạch.

Toàn bộ nội dung Công văn  Tải về 78-Do ve hien trang cuoi nam.pdf ​

Lượt người xem:  Views:   403
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành