Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 27/04/2020, 16:00
Triển khai quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/04/2020
Thực hiện các Quyết định số: 786/QĐ-UBND, 787/QĐ-UBND, 788/QĐ-UBND, 789/QĐ-UBND, 790/QĐ-UBND, 791/QĐ-UBND, 792/QĐ-UBND, 793/QĐ-UBND, 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai quyết định và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện như sau:
* Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tham mưu Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.
* UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
* Gửi kèm Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND tỉnh và hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của từng huyện, thị xã, thành phố gồm: Báo cáo tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Đĩa CD ghi dữ liệu (02 bộ).
 
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND tỉnh./.
Lượt người xem:  Views:   2441
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành