Tin chuyên ngành
Thứ 6, Ngày 10/04/2020, 09:00
Triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/04/2020
Thực hiện Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020”, Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngày 06/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành công văn số 667/UBND-KTTC yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện triển khai các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND và một số nhiệm vụ sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh; vận hành các trạm quan trắc nước mặt tự động, không khí tự động thông báo kết quả quan trắc đúng theo quy định; phối hợp với các tỉnh Long An, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình quan trắc liên vùng sông Vàm Cỏ Đông, định kỳ báo cáo kết quả quan trắc, kèm theo thuyết minh, đề xuất phương án xử lý, nếu phát hiện nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; báo cáo đột xuất các chỉ số vượt quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định về UBND tỉnh. Thường xuyên tổ chức tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn cụ thể thi hành các quy định pháp luật chuyên ngành cho cán bộ các cấp để nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm công tác trong từng ngành nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy định, nhất là lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, tập huấn kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho nông dân; hỗ trợ các bể chứa bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật; ra quân thu gom bao bì, rác thải thuốc bảo vệ thực vật và mang đi tiêu hủy. Thường xuyên tuyên truyền cho mọi tầng lớp Nhân dân những văn bản pháp luật liên quan đến thủy sản. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thanh, kiểm tra việc sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng, đập Tha La; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc cơ sở đã xử lý nhưng tái ô nhiễm và sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường bằng hình thức xây dựng các panô, biển báo, bảng hướng dẫn thực thi công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

HN

Lượt người xem:  Views:   2178
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành