Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 25/09/2019, 15:00
Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp V/v Quản lý, vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa và xử lý nước thải
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/09/2019

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong khu kinh tế; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Thông tư số 31/2016/TTBTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn truyền dữ liệu. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp (KCN) thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát lại cơ sở hạ tầng hệ thống thu gom, thoát nước nước mưa, nước thải và hệ thống xử lý nước thải; cải tạo nâng cấp nếu cơ sở hạ tầng xuống cấp, hư hỏng.

2. Thu gom triệt để nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, vận hành thường xuyên, liên tục theo đúng quy trình, công nghệ đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; Ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung gồm các nội dung: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, các thông số đặc trưng của nước thải, lượng điện tiêu thụ, loại và lượng hóa chất sử dụng, lượng bùn thải phát sinh.

3. Tách riêng biệt hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom, xử lý, thoát nước thải; Kiểm soát chặt chẽ nước làm mát của các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; Không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp trong KCN xả nước thải lẫn vào hệ thống thoát nước mưa và chịu trách nhiệm đối với vấn đề này.

4. Thường xuyên giám sát việc xử lý nước thải của các nhà máy được miễn trừ đấu nối; khi phát hiện việc xả nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường phải tiến hành lấy mẫu tại thời điểm phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và báo cáo ngay về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế để phối hợp xử lý....

Toàn bộ nội dung  Tải về 5 gui cac doanh nghiep ha tang_Signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   1919
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành