Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 23/09/2019, 10:00
07 Văn bản hợp nhất trong lĩnh vực đất đai
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/09/2019

Ngày 12/9/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành 07 Văn bản hợp nhất trong lĩnh vực đất đai, gồm các quy định về: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ địa chính; bản đồ địa chính; hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể: Văn bản hợp nhất số 01/VBHN -BTNMTThông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính;

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định về bản đồ địa chính;

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Việc hợp nhất các văn bản này nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về đất đai.

CTTĐT

Lượt người xem:  Views:   1786
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành