Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 17/09/2019, 08:00
Phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/09/2019

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 1441/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ trường Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;

Căn cứ Kế hoạch số 1560/KH-UBND ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025;

Để hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025, cụ thể như sau:

Mục đích: Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng phong cách, thái độ làm việc trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, kỷ cương, tận tình, thân thiện; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.

Yêu cầu:

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và những năm tiếp theo của từng đơn vị.

- Việc tổ chức phong trào thi đua phải đảm bảo về nội dung, hình thức, có tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng cơ quan, tổ chức đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; thường xuyên đánh giá, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đối tượng:

- Tập thể: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường

xem thêm nội dung chi tiết:  Tải về KH_phat_dong_van hoa cong so_Signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   1601
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành