Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 05/08/2019, 08:00
Sở Tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và đã triển khai đến tất cả các đơn vị, các phòng chuyên môn trực thuộc Sở.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/08/2019

Ngày 02/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 18/KH-STNMT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và đã triển khai đến tất cả các đơn vị, các phòng chuyên môn trực thuộc Sở.

Tuy nhiên, ngày 01/7/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2019). Nghị định nói trên đã bãi bỏ một số văn bản, quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Do đó, để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

          - Triển khai thực hiện: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 18/KH-STNMT ngày 02/01/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho toàn thể CB, CC, VC, NLĐ tại cơ quan, đơn vị.

          - Nghiên cứu và nắm vững nội dung Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ đề so sánh, đối chiếu với Kế hoạch số 18/KH-STNMT ngày 02/01/2019 của Sở; Nội dung nào Nghị định số 59/2019/NĐ-CP điều chỉnh, thay thế thì các đơn vị căn cứ Nghị định 59 và các văn bản, quy phạm pháp luật mới về phòng, chống tham nhũng để áp dụng thi hành.

          - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng gửi về Thanh tra Sở đúng thời gian quy định trong Kế hoạch số 18/KH-STNMT ngày 02/01/2019 của Sở; Để thanh tra Sở tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định. Các đơn vị nào không báo cáo hoặc báo cáo trễ thời gian quy định thì Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc.

          - Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ có liên quan để phục vụ cho Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh trong thời gian sắp tới.

Lượt người xem:  Views:   1169
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành