Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 08/07/2019, 08:00
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/07/2019

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019. Kế hoạch này làm cơ sở xây dựng, phê duyệt và triển khai các kế hoạch, chỉ tiêu, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2019 và định hướng đến năm 2020, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở, nâng cao chất lượng, điều kiện sống của các tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu UBND tỉnh đề ra trong Kế hoạch thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội khác; Đồng thời phát triển nhà ở theo dự án, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, ưu tiên phát triển nhà ở tại địa bàn 03 đô thị động lực là thành phố Tây Ninh, đô thị Hòa Thành, đô thị Trảng Bàng, đồng thời từng bước đầu tư phát triển nhà ở cho các khu vực khác.

Năm 2019, Tây Ninh phấn đấu diện tích m2 sàn nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 24,18 m2/người, trong đó đô thị đạt 27,68 m2/người, nông thôn đạt 23,38 m2/người; giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố xuống còn 4,50%; giảm tỷ lệ nhà bán kiên cố xuống còn 15,50%; tăng tỷ lệ nhà kiên cố lên khoảng 80%, xóa nhà ở tạm, đơn sơ.

Dự kiến nhu cầu nhà phát triển nhà ở cho các đối tượng nhà ở xã hội, nhà cho hộ nghèo, nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho người thu nhập thấy tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở dân tự xây tổng cộng trong năm 2019 là 824.040 m2 và đến năm 2020 là 4.302.863 m2.

Trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030, Tây Ninh dự kiến năm 2019 triển khai thực hiện các dự án, các khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Nhà ở dân tự xây dựng khoảng 656.155 m2; Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở khoảng 301 hộ, xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở người có công với cách mạng là 239 căn; Nhà ở thương mại tại thành phố Tây Ninh gồm 03 khu vực tại Phường 2, Phường 3 và Phường 4 với quy mô khoảng 10,00 ha, tại huyện Trảng Bàng gồm 02 khu vực tại thị trấn Trảng Bàng và Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời với quy mô khoảng 27,00 ha, tại huyện Hòa Thành gồm 02 khu vực tại xã Long Thành Trung và xã Long Thành Bắc với quy mô khoảng 4,50 ha, tại huyện Gò Dầu gồm 02 khu vực tại thị trấn Gò Dầu và xã Hiệp Thạnh với quy mô khoảng 162,00 ha, tại huyện Tân Biên tại khu vực thị trấn Tân Biên với quy mô khoảng 0,5 ha, tại huyện Châu Thành tại khu vực trung tâm thị trấn Châu Thành với quy mô khoảng 1,50 ha, tại huyện Bến Cầu gồm 03 khu vực tại thị trấn Bến Cầu, xã Long Thuận và xã Lợi Thuận với quy mô khoảng 20,00 ha. Dự án nhà ở xã hội đối với nhà ở cho người thu nhập thấp tại thành phố Tây Ninh quy mô 1,35 ha, Huyện Dương Minh Châu với quy mô khoảng 7,00 ha. Nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Chà Là với quy mô khoảng 3,00 ha; Cụm công nghiệp Bến Kéo với quy mô khoảng 2,00 ha; Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời với quy mô khoảng 2,00 ha.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trườngSở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônSở Thông tin và Truyền thôngBan Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cùng phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch.

Anh Tú

Lượt người xem:  Views:   995
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành