Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 02/04/2019, 10:00
Phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ điều tra, thu thập, tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/04/2019

Nhằm thực hiện đầy đủ các nội dung theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường, ngày 19/3/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 478/UBND-KTTC phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ điều tra, thu thập, tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Công tác điều tra, thu thập thông tin đảm bảo các nội dung về hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường; Khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái; Các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; Cơ sở có nguồn thải lớn; Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Tình hình phát sinh chất thải. Từ đó tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường đảm bảo đầy đủ các nội dung liên quan về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nguồn lực bảo vệ môi trường; Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường; Đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân và kết quả thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các bước triển khai nhiệm vụ điều tra, thu thập, tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đúng quy định. Trong quá trình thực hiện các số liệu, tài liệu, lấy mẫu môi trường phân tích phải có sự kế thừa tránh lãng phí.

TT

Lượt người xem:  Views:   828
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành