Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 25/03/2019, 16:00
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 07 huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/03/2019

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, cụ thể: Quyết định số 609/QĐ-UBND, Quyết định số 610/QĐ-UBND, Quyết định số 611/QĐ-UBND, Quyết định số 615/QĐ-UBND, Quyết định số 616/QĐ-UBND, Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 và Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 07 huyện: Tân Châu, Châu Thành, Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Tân Biên, Bến Cầu và Hoà Thành.

 Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các Quyết định và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Chi cục Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được phê duyệt tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ và đăng lên Website Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

* Gửi kèm các Quyết định số 609/QĐ-UBND, 610/QĐ-UBND, 611/QĐ-UBND, 615/QĐ-UBND, 616/QĐ-UBND, 617/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 và  622/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh và hồ sơ kế hoạch sử dụng đất kèm theo: Báo cáo tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 07 huyện; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 07 huyện; Đĩa CD ghi dữ liệu.

3. UBND các huyện: Tân Châu, Châu Thành, Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Tân Biên, Bến Cầu, Hoà Thành:

- Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất định kỳ về Sở Tài nguyên Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

* Gửi kèm Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND tỉnh và hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của từng huyện kèm theo: Báo cáo tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Đĩa CD ghi dữ liệu (02 bộ).

Lượt người xem:  Views:   1403
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành