Thông tin cần biết - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 
          Nhằm tạo những nguyên tắc, nề nếp, công khai, minh bạch và là nền tảng của văn hóa công sở; giúp hạn chế các tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động; vị thế và uy tín của cơ quan; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-STNMT ngày 15 tháng 03 năm 2018 về việc ban hành nội ...
 
Từ ngày 15/03/2018, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: số 83 đường Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (tầng trệt Thư viện tỉnh Tây Ninh)
 
Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải lại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 1 năm 2011 về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính để các đơn vị nghiên cứu thực hiện.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải toàn văn Quyết định số 673/QĐ-BTNMT và công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30/01/2017 để tổ chức và cá nhân được biết
 
Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh thông báo Lịch Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017 (mỗi tháng 02 ngày) cụ thể như sau:
 
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 07/2014/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
Ngày 19/6/2013, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ của ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT ngày 21/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa.
 
Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch nông thôn; từ 1/5, hộ nghèo được vay tối đa 50 triệu đồng; phải trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người giúp việc; quy định mới trong thi tốt nghiệp Trung học phổ thông;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2014.
 
Ngày 11/4/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND trong đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 16/7/2018 đến 22/7/2018Lịch công tácTinLịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 16/7/2018 đến 22/7/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/lichcontac_jpg.jpg
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 16/7/2018 đến 22/7/2018
7/16/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác Ban Giám đốc Từ ngày 25/6/2018 đến 01/7/2018Lịch công tácTinĐàm Hải ĐăngLịch công tác Ban Giám đốc Từ ngày 25/6/2018 đến 01/7/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/lichcontac_jpg.jpg
Lịch công tác Ban Giám đốc Từ ngày 25/6/2018 đến 01/7/2018
6/26/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 04/6/2018 đến 10/6/2018Lịch công tácTinĐàm Hải ĐăngLịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 04/6/2018 đến 10/6/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/lichcontac_jpg.jpg
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 04/6/2018 đến 10/6/2018
6/5/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 28/5/2018 đến 03/6/2018Lịch công tácTinĐàm Hải ĐăngLịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 28/5/2018 đến 03/6/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/lichcontac_jpg.jpg
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 28/5/2018 đến 03/6/2018
5/28/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đấtTinNguyễn Thị Ánh HồngThông báo đấu giá quyền sử dụng đất https://sotnmt.tayninh.gov.vn/PublishingImages/IMG20180514150919.jpg
5/11/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 07/5/2018 đến 13/5/2018Lịch công tácTinĐàm Hải ĐăngLịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 07/5/2018 đến 13/5/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/lichcontac_jpg.jpg
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 07/5/2018 đến 13/5/2018
5/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đấtThông báo bán đấu giá quyền sử dụng đấtTinNguyễn Thị Ánh HồngThông báo đấu giá quyền sử dụng đấthttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/PublishingImages/IMG_20180522_073736%20(1).jpg
5/4/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 11.140 m2 đất  thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu ThànhThông báo bán đấu giá quyền sử dụng đấtTinĐàm Hải ĐăngThông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 11.140 m2 đất  thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng 11.140 m2 đất thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-TPPTQĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc Tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 11.140 m2 đất thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
4/27/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 23/4/2018 đến 29/4/2018Lịch công tácTinĐàm Hải ĐăngLịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 23/4/2018 đến 29/4/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/lichcontac_jpg.jpg
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 23/4/2018 đến 29/4/2018
4/23/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Mời chào lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 43.794,6 m2 đất Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đấtTinNguyễn Thị Ánh HồngMời chào lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 43.794,6 m2 đất /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/23/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU, KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG ĐỢT 1 NĂM 2018Thông báoTinTrần Phước HùngTHÔNG BÁO: TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU, KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG ĐỢT 1 NĂM 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018Lịch công tácTinĐàm Hải ĐăngLịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/lichcontac_jpg.jpg
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018
4/16/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018Lịch công tácTinĐàm Hải ĐăngLịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/lichcontac_jpg.jpg
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018
4/9/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Tiêu chí mời gọi đầu tư dự án Siêu thị tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu ThànhThông báo bán đấu giá quyền sử dụng đấtTinNguyễn Thị Ánh HồngTHÔNG BÁO: Tiêu chí mời gọi đầu tư dự án Siêu thị tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/2/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018Lịch công tácTinĐàm Hải ĐăngLịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/lichcontac_jpg.jpg
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018
4/2/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá quyền sử đụng đất tại ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây NinhThông báo bán đấu giá quyền sử dụng đấtTinNguyễn Thị Ánh HồngThông báo bán đấu giá quyền sử đụng đất tại ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh tại Châu Thành. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
3/30/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá quyền sử đụng đất tại ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đấtTinNguyễn Thị Ánh HồngThông báo bán đấu giá quyền sử đụng đất tại ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh tại Châu Thành. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
3/30/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 26/03/2018 - 01/04/2018Lịch công tácTinĐàm Hải ĐăngLịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 26/03/2018 - 01/04/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/lichcontac_jpg.jpg
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 26/03/2018 - 01/04/2018
3/26/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Sở Tài nguyên và Môi trường.Thông báo; Thông tin chỉ đạo, điều hành; Thông tin tuyên truyềnTinHà Minh PhụngTăng cường thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Sở Tài nguyên và Môi trường./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 19/3/2018 - 25/3/2018Lịch công tácTinĐàm Hải ĐăngLịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 19/3/2018 - 25/3/2018https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/lichcontac.jpg
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 19/3/2018 - 25/3/2018
3/22/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát chất lượng nước thải đối với các cơ sở sản xuất, chế biến tinh bột sắn (mì)Thông báo; Thông tin tuyên truyềnTinHà Minh PhụngThực hiện chương trình quan trắc, giám sát chất lượng nước thải đối với các cơ sở sản xuất, chế biến tinh bột sắn (mì)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Thực hiện theo Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 63:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2017.

3/22/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường sang Trung tâm hành chính công tỉnh Tây NinhThông báo; Thông tin chỉ đạo, điều hànhTinHà Minh PhụngThông báo chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường sang Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninhhttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/dich%20vu%20cong%20tay%20ninh.PNG
Từ ngày 15/03/2018, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: số 83 đường Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (tầng trệt Thư viện tỉnh Tây Ninh)
3/14/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Hoạt động hành chính công của tỉnh Tây NinhThông tin tuyên truyền; Thông báoTinHà Minh PhụngHoạt động hành chính công của tỉnh Tây Ninhhttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/_w/banner_congmoi_jpg.jpg
Ngày 24/10/217, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2481/QĐ-UBND tỉnh và Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án và Thành lập Trung tâm Hành chính công (Trung tâm). Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết được việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm ngay khi hoạt đông chính thức
3/13/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định công bố nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chínhThông báo; Thông tin tuyên truyềnTinHà Minh PhụngQuyết định công bố nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chínhhttps://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/banner_congmoi.jpg
Ngày 7/3/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND tỉnh về việc công bố nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh. Nội dung cụ thể là
3/13/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất; Thông báoTinNguyễn Thị Ánh HồngTHÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Đấu giá quyền sử dụng 19.190,8 m2 đất thực hiện dự án Tuyến cáp treo lên đỉnh Núi Bà tại phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhThông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất; Thông báoTinNguyễn Thị Ánh HồngTHÔNG BÁO: Đấu giá quyền sử dụng 19.190,8 m2 đất thực hiện dự án Tuyến cáp treo lên đỉnh Núi Bà tại phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-03/7ac183e1967979272068_Key_02032018144555.jpg
3/2/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo đấu giá quyền sử dụng 9.032,6 m2 đất thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhThông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất; Thông báo; Thông tin tuyên truyềnTinNguyễn Thị Ánh HồngThông báo đấu giá quyền sử dụng 9.032,6 m2 đất thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-01/IMG_20180123_085508_Key_23012018094533.jpg
Thông báo đấu giá quyền sử dụng 9.032,6 m2 đất thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
1/23/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế Công nghệ Môi trường và Năng lượng lần thứ 10Thông báo; Thông tin tuyên truyềnTinĐàm Hải ĐăngThông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế Công nghệ Môi trường và Năng lượng lần thứ 10https://sotnmt.tayninh.gov.vn/HoatDongAnh/trien%20lam%20entech.JPG
​Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 3406/TCMT-TTTV ngày 12/12/2017 của Tổng cục Môi trường về việc tổ chức Triển lãm quốc tế Công nghệ Môi trường và Năng lượng lần thứ 10 (ENTECH VIETNAM 2018); Triển lãm ENTECH VIETNAM 2018 sẽ diễn ra từ ngày 09 đến 11/5/2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn;
1/15/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 19.190,8 m2 đất thực hiện dự án Tuyến cáp treo lên đỉnh Núi Bà tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhThông báo bán đấu giá quyền sử dụng đấtTinNguyễn Thị Ánh HồngThông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 19.190,8 m2 đất thực hiện dự án Tuyến cáp treo lên đỉnh Núi Bà tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/11/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 9.032,6 m2 đất thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhThông báo bán đấu giá quyền sử dụng đấtTinNguyễn Thị Ánh HồngThông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 9.032,6 m2 đất thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-01/dau_gia68645964_Key_02012018155603.jpg
1/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next