Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 25/02/2021, 14:00
THÔNG BÁO Về việc giám sát chất lượng nước sông trên địa bàn tỉnh và kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản xuất có nguồn thải ra lưu vực sông
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/02/2021

Thực hiện Kế hoạch số 8266/KH-STNMT ngày 08/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường nguồn nước sông, suối, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mùa khô năm 2020 – 2021. Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, quan trắc chất lượng nước sông, suối, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh, giám sát hoạt động xả thải của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là cơ sở). Qua kết quả thực hiện cho thấy các cơ sở đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ môi trường, vận hành, thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường, tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở lén lút xả nước thải chưa xử lý ra môi trường gây ô nhiễm cục bộ một số nơi, làm gia tăng ô nhiễm sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong thời gian qua.

Để chủ động kiểm soát, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bảo vệ nguồn nước các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh thời điểm mùa khô năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát hoạt động của các cơ sở, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở (nếu có dấu hiệu vi phạm), thời gian giám sát, kiểm tra kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các Cơ sở phối hợp, nghiêm chỉnh chấp hành, nếu phát hiện hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Nội dung thông báo  Tải về TB GIÁM SAT NGUON THAI 2021_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1035
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết