Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 04/11/2020, 09:00
THÔNG BÁO Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 75/TB-BTNMT ngày 23/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời hạn hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và giấy phép xử lý chất thải nguy hại
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/11/2020

Thực hiện Thông báo số 75/TB-BTNMT ngày 23/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời hạn hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trong đó có nội dung liên quan đến việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên bàn tỉnh như sau: "Gia hạn thời gian hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục quy định tại khoản 20 và khoản 23 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 (thay vì ngày 31 tháng 12 năm 2020) theo Nghị quyết số 129/NQ-CP".  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên bàn tỉnh căn cứ Thông báo số 75/TB-BTNMT tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Toàn văn Thông báo số 75/TB-BTNMT đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ https://sotnmt.tayninh.gov.vn

Nội dung thông báo cong van gia han QTTĐ_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1644
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết